کد خبر : 94267
تاریخ انتشار : 14 بهمن 1394 10:25
تعداد بازدید : 1299

جلسه شورای آموزشی دانشکده معماری سوره مورخ 11/ 11/ 94

جلسه شورای آموزشی دانشکده معماری سوره مورخ 11/ 11/ 94


شورای آموزشی دانشکده معماری با حضور جناب آقای دکتر اصانلو ریاست دانشکده و در دفتر ایشان برگزار و در مورد موارد زیر تصمیم گیری به عمل آمد.

مصوبات جلسه:
- در خصوص درخواست دانشجو حسین نظری به شماره دانشجویی 9211406206 ناپیوسته معماری با توجه به درخواست اخذ سنوات مراتب به شورای دانشگاه ارجاع گردید.

- در خصوص درخواست دانشجو سید مهدی کسایی زاده مهابادی به شماره دانشجویی 9011406051 مبنی بر اخذ دو درس به عنوان ارجا به استاد، تصمیم گیری به شورای ستاد مرکزی ارجاع گردید.

- در خصوص درخواست دانشجو سارا نعیمی هیزچی به شماره دانشجویی 9321420098 با هم نیاز کردن درس طرح 2 و مقدمات 2 موافقت گردید.

- در خصوص درخواست دانشجو الهه زراعت کاربین به شماره دانشجویی 9321420057 با درخواست دانشجو مبنی بر هم نیاز کردن طرح 2 معماری و مقدمات معماری 2 موافقت گردید.

- دانشجو فائزه نظری با حذف نیمسال تحصیلی اول 94 3 موافقت گردید.

- در خصوص درخواست دانشجو سمیه رستاد به شماره دانشجویی 9321406093 مبنی بر اخذ دو درس تنظیم شرایط و تاسیسات با توجه به ورودی دانشجو موافقت نگردید. درس پیش نیاز حذف گردد.

- در خصوص درخواست دانشجو ساناز سعدی به شماره دانشجویی 9311406132 در صورت موافقت شورای ستادی موافقت می گردد.

- در خصوص درخواست دانشجو فریماه پازوکی به شماره دانشجویی 9411406056 با حذف نیمسال تحصیلی اول 95-94 موافقت گردید.

- در خصوص درخواست دانشجو حامد همت یار 9321420102 مبنی بر حذف ترم موافقت گردید.

- در خصوص درخواست دانشجو یسری بایگان مبنی بر ثبت نمره ساختمان 1 مورد موافقت قرار نگرفت. در صورت موافقت شورای ستادی اخذ دو درس به صورت ارجا به استاد بلامانع می باشد.

- با درخواست دانشجوی مهمان، مهدی آبکار به شماره دانشجویی 9311406038 با درج درس و نمره ریاضیات و آمار با توجه به مستندات ارائه شده موافقت گردید.

- در خصوص درخواست دانشجو فریماه سادات میر ابیانه به شماره دانشجویی 9111406063 مبنی بر حذف درس طرح 4 موافقت گردید.

- در خصوص درخواست دانشجو بهناز سادات میرصانع به شماره دانشجویی 9111406064 با حذف درس طرح 4 موافقت گردید.

- در خصوص درخواست دانشجو نسیم کرباسچی به شماره دانشجویی 9111406048 مبنی بر حذف درس طرح 4 موافقت گردید.

- در خصوص درخواست دانشجو فاطمه فراهت به شماره دانشجویی 9111406045 مبنی بر حذف درس طرح 4 موافقت گردید.

- در خصوص درخواست دانشجو نادر مقرری مهربانی به شماره دانشجویی 9211406195 با توجه به درخواست سنوات موضوع به شورای ستادی ارجاع گردید.

- دانشجو فریماه تیموری بیات به شماره دانشجویی 9321406075 با توجه به اینکه دانشجو ترم آخر می باشد اخذ درس بلامانع می باشد.

- دانشجو مرضیه بابایی به شماره دانشجویی 9311406176 با توجه به صحت موارد ارائه شده با ثبت نمره طرح معماری 4 (استاد عرب احمدی) موافقت به عمل آمد.

- دانشجو سعید امینی به شماره دانشجویی 9411406147 با حذف نیمسال اول تحصیلی 95-94 موافقت به عمل آمد.

- دانشجو اویس سلمان به شماره دانشجویی 9311406048 با حذف نیمسال اول تحصیلی 95-94 موافقت به عمل آمد.

- سید امیرحسین میرابوطالب به شماره دانشجویی 9021420001 با حذف نیمسال اول تحصیلی 95-94 موافقت به عمل آمد.

- دانشجو علیرضا زارعی به شماره دانشجویی 9011420024 با حذف نیمسال تحصیلی موافقت به عمل آمد.

- با درخواست دانشجو عباس هوشمند به شماره دانشجویی 9321420103 مبنی بر ثبت درس فرم و فضا و حذف تاریخ تزئینی مخالفت به عمل آمد.

- در خصوص درخواست دانشجو مریم جانبازی به شماره دانشجویی 9211420010 مبنی بر تغییر رشته مورد موافقت مدیران گروه قرار گرفت و موضوع به شورای ستاد مرکزی جهت موافقت نهایی ارجاع گردید.

- مصوب گردید تاریخ های 8 و 9 اسفند ماه 95-94 دفاعیه های کارشناسی و ناپیوسته انجام گیرد.

امضا کنندگان:
1. ریاست دانشکده دکتر اصانلو
2. معاونت دانشکده و مدیر گروه معماری داخلی دکتر اکبریان
3. مدیر گروه مهندسی معماری دکتر افشار
4. مدیر گروه معماری ناپیوسته مهندس داعی پور
5. مدیر گروه شهرسازی مهندس کسرایی
6. مدیر گروه اسلامی دکتر فرزانیار
7. دکتر دباغ
8. کارشناس گروه آقای باغبان
9. کارشناس ارشد تحصیلات تکمیلی آقای پورسعید


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :