کد خبر : 93528
تاریخ انتشار : 4 بهمن 1394 16:25
تعداد بازدید : 3033

مركز مطالعات فرهنگي جوانان

مركز مطالعات فرهنگي جوانان

مركز مطالعات فرهنگي جوانان

تاريخچه مركز:

مباحث نخست تأسيس مركز مطالعات فرهنگي جوانان پيرو جلسه اي كه جناب آقاي دكتر روشن رئيس محترم دانشگاه آموزش عالي سوره با جناب آقاي دكتر اسحاقي معاون محترم مطالعات و تحقيقات سازمان ملي جوانان در آذرماه 1386 داشته اند، مطرح شد. پس از اين جلسه معاونت پژوهش وقت موظف به پيگيري مفاد جلسه مذكور شد تا اينكه از شهريورماه 1387 اين مركز با تصويب هيأت رئيسه به عنوان واحد مستقل در دانشكده امور فرهنگي سابق (دانشکده فرهنگ و ارتباطات فعلی) تأسيس شد.

 

تفاهمنامه همکاری:

اقدامات اوليه جهت عقد تفاهمنامه در معاونت پژوهش وقت در بهمنماه 1386 انجام شد كه مفاد آن در ذيل آمده است.

- همكاري در خصوص راه اندازي مركز مطالعات فرهنگي جوانان در مؤسسه؛

- همكاري در خصوص راه اندازي رشته مطالعات جوانان ( كه بعداً رشته مطالعات فرهنگي جوانان نيز به آن اضافه شد)؛

- همكاري در خصوص اجراي پروژه هاي پژوهشي و مطالعاتي و برگزاري همايش با موضوعيت جوانان؛

- حمايت مالي از پايان نامه هاي دوره كارشناسي ارشد با موضوع جوانان.


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :