کد خبر : 93189
تاریخ انتشار : 10 اسفند 1390 5:20
تعداد بازدید : 829

شناخت زمینه های ادبیات ملی و تأثیر آن بر ظرفیت صنعتی سازی سینمای ایران


مقطع  تحصیلی . شماره  ثبت 640

کار شناسی  ارشد   تئاتر

عنوان پایان نامه نظری
شناخت زمینه های ادبیات ملی و تأثیر آن بر ظرفیت صنعتی سازی سینمای ایران
پایان نامه عملی نگارش فیلمنامه بلند سینمای ریما مبتنی بر ادبیات نمایشی ملی و بومی استاد راهنمای پایان نامه نظری  اربابی ، محمود
استاد مشاور  فهیمی ، حسین نام دانشجو اکبر پور ، علیرضا
ماه دفاع اسفند سال دفاع 1387
چکیده پایان نامه :

 پژوهش حاضر تحت عنوان شناخت زمینه های ادبیات ملی و تأثیر آن بر ظرفیت صنعتی سازی سینمای ایران با استفاده از روش تحقیق کاربردی- توصیفی و با بهره گیری از شیوه مطالعه کتابخانه ای سعی دارد که به آسیب شناسی متن و سناریو در سینمای ایران بپردازد و با ارائه راهکارهای مناسب، شرایط اصلاحی در نگارش متون سینمای متأثر از ادبیات ملی را متذکر گردد و نیل به هدف فرآیند صنعتی سازی در سینمای ایران را مورد بررسی و تأمل قرار دهد.
پژوهشگر جهت نیل به این هدف، مباحث مربوط به ساختار ادبیات نمایشی در سینمای ایران، و انجام اقتباس های ادبی مؤثر، پیاده سازی الگوهای مرتبط با  عرصه روایت و فیلمنامه نویسی و تعلیم و تربیت کادرهای حرفه ای نویسندگی، و در نهایت دست یابی به ژانرهای سینمایی متفاوت در ایران و تشکیل عناصری به عنوان سینمای ملی، مسائل مربوط به سانسور و حذف ژانرها در سینمای ایران و تأثیر ادبیات نمایشی ملی و بومی بر رونق فعالیت های سینمایی را مطرح می نماید.
در پژوهش حاضر، تنها راه خروج از بن بست جاری سینمای کشور و ترویج و رونق یافتن اقتصادی تولیدات سینمایی در ایران و صدور آثار ساخته شده به خارج از کشور، در قالب لزوم اصلاح ساختار متن و فیلمنامه هدف یابی شده است و محقق در نتیجه گیری کلی پژوهش به لزوم و اهمیت و ضرورت داشتن یک آسیب شناسی گسترده متن در سینمای ایران اشاره نموده است.

 


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :