کد خبر : 93188
تاریخ انتشار : 10 اسفند 1390 5:16
تعداد بازدید : 826

ساختار روایت در هنر رسانه جدید


مقطع  تحصیلی. شماره  ثبت 672

کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی  عنوان پایان نامه نظری
ساختار روایت در هنر رسانه جدید

استاد راهنمای پایان نامه عملی -- استاد راهنمای پایان نامه نظری  روحانی ،  علی
استاد مشاور  نقاش زاده ، مسعود نام دانشجو  انصاری ، محمد 
ماه دفاع خرداد سال دفاع 1388
چکیده پایان نامه : 

کامپیوترهای شخصی1 و پدیده ی «وب»2 به عنوان ابزاری علمی، چه با رویکرد نظری و چه عملی، تحولاات شگرفی را در پیشرفت و توسعه ی شاخه های مختلف مربوط به انسان ومناسباتش موجب شد. قدرت و سرعت شگفت در انجام انواع محاسبات پیچیده، اولین نقطه ی قوت این فناوری به شمار می رود، که قیاس بین پیشرفت های امروز و آن چه در گذشته بود راه به جایی نخواهد برد، هنوز به قوت خود باقی است. این قدرت محاسباتی، پیش از هر چیز انواع زمینه های علمی و شاید نظامی را به عنوان بازار مصرف، تحت تأثیر خود قرار داد. اما همانطور که هر زمینه ی مطالعاتی، بعد از گذار از فرآیند خلق، شروع به ایجاد فرهنگ و ویژگی های خاص خود می کند، کامپیوتر نیز با پایه گذذاری مفهومی به عنوان « رسانه ی جدید»3 و شناساندن فضای مجازی به مخاطبان عام، با سرعتی غیر قابل تصور که گویی ویژگی ذاتی این پدیده به شمار می رود، راه خود را در بسیاری مقولات، از جمله هنر باز کرد. « هنر رسانه های جدید»4، که ترجمه ی تحت اللفظی اصطلاح لاتین آن است، به عنوان یک از جدیدترین محصولات این پدیده، مفهومی به غایت پویا به شمار می رود، که سعی در بازآفرینی انواع گرایشات و تمایلات هنری به زبان دیجیتال دارد. اما با توجه به شواهد و بررسی های نگارنده، در این رساله، ترجیح بر آن است که « هنر رسانه جدید» خوانده شود؛ دلیل آن در قسمتی به تفصیل ارائه خواهد شد. از جمله ی گرایشات مذبور که هدف این پژوهش تبین و بررسی ویژگی ها و ساختارهای قابل کشف در آن است، « روایت» است؛ روایتی که می توان رد پای آن را به اشکال مختلف از ابتدای شکل گیری این جنبش در اواخر قرن بیستم تا به امروز، در هر گوشه و کناری از جریانات و جنبشهای هنری روز یافت.

کلید واژه:
روایت در هنر رسانه جدید؛ داستانگویی در رسانه های جدید، هنر در رسانه جدید، هنر رسانه های جدید، بازی های کامپیوتری، سایبر دراما5، فرامتن6، درام مجازی، تئاتر دیجیتال.


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :