کد خبر : 93186
تاریخ انتشار : 9 اسفند 1390 8:35
تعداد بازدید : 726

بررسی بازتاب شرایط تاریخی و اجتماعی سال های 1350 تا 1357 بر آثار منتشر شده اکبر رادی در همین سال ها


مقطع تحصیلی شماره  ثبت 595 

کارشناسی  ارشد  تئاتر

عنوان پایان نامه نظری
بررسی بازتاب شرایط تاریخی و اجتماعی سال های 1350 تا 1357 بر آثار منتشر شده اکبر رادی در همین سال ها
 پایان نامه عملی ترجمه نمایشنامه سخن ورزی استاد راهنمای پایان نامه نظری  زاهدی ، فریندخت
استاد مشاور  اسدی ،  سعید نام دانشجو  زاهدی ، فهیمه
ماه دفاع بهمن سال دفاع 1387
چکیده پایان نامه :

اکبر رادی از مهمترین نمایشنامه نویسان معاصر ایرانی است که با تأثیر پذیری از موقعیت تاریخی و اجتماعی دوران خود دست به خلق آثار نمایشی زده است. این پژوهش از راه بررسی و تحلیل ساختاری و محتوایی نماشنامه های منتشر شده ی وی در محدوده ی زمانی سال های 1350 تا 1357 شمسی به موضوع  بازتاب های این تأثیر پذیری پرداخته است.
 در فصل های مختلف این رساله پس از توصیف شرایط تاریخی و اجتماعی و تحولات نمایشنامه نویسی و صحنه ای دوران خلق آثار مورد نظر، رئالیسم و رادی، زندگی و آثار رادی و سه نمایشنامه ی لبخند با شکوه آقای گیل، در مه بخوان و هاملت با سالاد فصل تحلیل و بررسی شده اند. در پایان نیز به چگونگی اجرا و انتشار این نمایشنامه ها جهت یافتن تأثیر این آثار بر مخاطبان پرداخته شده است.

واژگان کلیدی:
رادی، رئالیسم، خوش ساخت نویسی، شرایط تاریخی- اجتماعی.


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :