کد خبر : 93184
تاریخ انتشار : 9 اسفند 1390 8:15
تعداد بازدید : 428

موقعیت های دراماتیک دو داستان زن محور در « الهی نامه» از آثار


مقطع تحصیلی . شماره  ثبت 604

کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی  عنوان پایان نامه نظری
-
موقعیت های دراماتیک دو داستان زن محور در « الهی نامه» از آثار
«شیخ فرید الدین عطار نیشابوری»
1- « زن پارسا» 2- « رابعه دختر کعب» 
پایان نامه عملی زینا استاد راهنمای پایان نامه نظری  زاهدی ، فریندخت
استاد مشاور فهیمی ،  حسین نام دانشجو قادری ، نجمه
ماه دفاع - سال دفاع
چکیده پایان نامه : 

 شیخ فرید الدین عطار نیشابوری از بزرگان فرهنگ و ادب پارسی است که در قرن ششم می زسته. شیوه ی داستان پردازی ساده و روان عطار از ویژگی های آثار این بزرگ اندیش می باشد. او با زبانی ساده مسائل اجتماعی زمان خود را در غالب شعر در آورده که هر کس را یارای فهم این اشعار و حکایات باشد حال آنکه، چنان دارای بار فرهنگی و اجتماعی هستند که هر یک به تنهایی کلاس درسی است برای مخاطب. در آثار عطار نگاه متفاوت به زن در دوره ای که می زیسته بسیار قابل توجه است. او نگاهی روشن و کاملاً انسانی به زن دارد. زن در آثار این بزرگوار در همه ی مراحل هم سطح مرد قرار گرفته، نه برتر و نه فروتر.
 به عنوان عضوی ناچیز از این جامعه بزرگ اصیل ایرانی بر خود وظیفه دانستم که رساله ای هر چند ناچیز پیرامون یکی از بزرگان ادب پارسی « عطار نیشابوری» گرد آورم تا گامی هر چند کوچک را برداشته باشم در راه آشنایی بیشتر جوانان این مرز و بوم با گنجینه ای گرانبها که می تواند دستمایه ی آثار ارزشمندی شود که از ذهن جوان خلاق ایرانی می تراود.
 شیوه ی تحقیق در این رساله کتابخانه ای بوده است، با خوانشی جدید. با توجه به سابقه نقد آثار «عطار».
واژگان کلیدی:
شیخ فرید الدین محمدعطار نیشابوری، الهی نامه، ویژگی های دراماتیک، ادبیات کلاسیک، زن در آثار عطار.
 


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :