کد خبر : 93181
تاریخ انتشار : 8 اسفند 1390 12:34
تعداد بازدید : 477

نقدو بررسی مجموعه نمایشگاه های " تجلی احساس"


مقطع  تحصیلی. شماره  ثبت253

کارشناسی ارشد نقاشی
 
عنوان پایان نامه نظری
نقدو بررسی مجموعه نمایشگاه های " تجلی احساس"
استاد راهنمای پایان نامه عملی صمد  رادگان ، بهرنگ استاد راهنمای پایان نامه نظری  بهپور ،  باوند
استاد مشاور -- نام دانشجو  وحدتی ،  نزهت
ماه دفاع شهریور سال دفاع 1388
چکیده پایان نامه :

جنسیت زنانه و جنس زن در سه قرن اخیر با مواجهه ای موشکافانه، انتقادی و پرسشگر به چالش و شناخت کشیده شد و بازتاب آثار این تلاش، جوامع بشری را به موقعیت جدیدی رسانده است که درآن زنان و هویت زنانه در بسترهای متنوع و اما همبسته ای به بازبینی نیازمند شده اند. مناسبات جنسیت با ساختارهای قدرت اجتماعی، سیاست، علم ، محیط زیست، اقتصاد و هنرها را می توان بخش مهمی از این دانش رو به تزاید دانست. همان طور که می دانیم سردمداری این رویکرد به جریان های فمینیستی باز می گردد که خصوصاً در عرصه ی هنرها می توان موج وسیعی از کنش های نظری و عملکردی آن ها را شاهد بود. در ایران با وجود چالش های پیش روی زنان، گرایش به نقد فمینیستی در مسایل مربوط به جامعه ی هنری و آثار نقاشی با بی توجهی معناداری روبروست. گرچه در این پژوهش اشاره ای مختصری به دلایل این کم توجهی خواهد شد لیکن هدف پژوهش این خواهد بود تا با نقد مجموعه نمایشگاه های نقاشی زنان تحت عنوان « تجلی احساس » متنی انتقادی با رویکردی فمینیستی پدید آورد، با این شیوه ی بررسی در بین منابع علمی- دانشگاهی هنر، در چند مورد معدود متونی پدید آمده است، لیکن نه در حوزه ی نقد، بلکه عموماً حول گردآوری تئوری های فمینیستی، و معرفی هنرمندان فمینیست. بدین روی در این تحقیق سعی شده است تا بیش از هر چیز به شیوه ی نقد فمینیستی وفادار مانده و از ارزش ها، نظریات و روش های آن ها، با توجهی خاص به مصداق پذیری جامعه ی هنری ایران بهره گرفته شود.
کلید واژه ها:
فمینیسم، نقد فمینیستی، نمایشگاه نقاشی زنان، مجموعه نمایشگاههای " تجلی احساس" 


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :