کد خبر : 93180
تاریخ انتشار : 8 اسفند 1390 12:30
تعداد بازدید : 1895

نقش اساطیری درخت در نگارگری باغ ایرانی


مقطع  تحصیلی . شماره  ثبت241

کارشناسی ارشد نقاشی
 
عنوان پایان نامه نظری
نقش اساطیری درخت در نگارگری باغ ایرانی
استاد راهنمای پایان نامه عملی سلیمی ،  همایون استاد راهنمای پایان نامه نظری  خدادادی ،  رضا
استاد مشاور -- نام دانشجو معطر ،  گلرخ
ماه دفاع مهر سال دفاع 1387
چکیده پایان نامه :

درخت در هنرهای تصویری و نگارگری های ایران، از دیرباز تاکنون، حضوری چشمگیر دارد. از آن جا که هنر هر فرهنگی بازتاب اساطیر و بینش مردمان آن است، برای بررسی فلسفه ی وجودی درخت در نگاره های ایران، نیازمند شناخت پیشه ی اساطیری این پدیده هستیم. هدف کلی پژوهش شناخت نقش اساطیری است که درخت، در نگاره های ایرانی از دیرباز تاکنون به خود اختصاص داده است. برای رسیدن به این هدف با روش مطالعه ی کتابخانه ای و تحلیلی، ابتدا به فلسفه ی باغ ایرانی پرداخته شده، سپس جایگاه باغ و درخت در ادیان و اساطیر ایران بررسی شده و چند نمونه از درختان پراهمیت در اساطیر ایرانی، پیشینه شناسی شده است. سپس جایگاه باغ ایرانی در هنر این خطّه مورد مطالعه قرار گرفته است و پیش از گونه شناسی درختان موجود در نگاره ها ، از دوران باستان تا عهد قاجار، نقش اساطیری آنها مورد بررسی قرار گرفته است.
نتایج پژوهش، دربردارنده ی شناخت گونه های مختلف درختان موجود در نگاره ها و هنرهای تصویری ایران، از دوران باستان تاکنون و تحلیل این آثار بر مبنای پیشینه ی اساطیری و تاریخی هر یک از آنها است.
واژه های کلیدی:
درخت، باغ ایرانی، اسطوره، هنر، نگارگری


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :