کد خبر : 93179
تاریخ انتشار : 8 اسفند 1390 12:26
تعداد بازدید : 512

بررسی کاربرد گرافیک خبری در رسانه های آنلاین


مقطع  تحصیلی. شماره  ثبت176

کارشناسی ارشد گرافیک 

عنوان پایان نامه نظری بررسی کاربرد گرافیک خبری در رسانه های آنلاین 
استاد راهنمای پایان نامه عملی -- استاد راهنمای پایان نامه نظری
افشار  مهاجر ، کامران
استاد مشاور  شکر خواه  ،یونس نام دانشجو  سلیمی ،  مریم
ماه دفاع اسفند سال دفاع 1388
چکیده پایان نامه :

هدف این تحقیق عبارت بود از؛ بررسی و تبیین کاربرد، ویژگیها و قابلیت های گرافیک خبری در رسانه های آنلاین. سؤالات اصلی این تحقیق عبارتند از؛ آیا گرافیک خبری، سرعت درک اطلاعات و اخبار را به نسبت واژگان، به میزان چشمگیری افزایش می دهد؟ آیا گرافیک خبری، از قابلیت بالایی به لحاظ بهره گیری از رنگ برخوردار است؟ آیا گرافیک خبری، از قدرت اطلاع رسانی بالایی بهره مند است و جزئیاتی را در یک نگاه منتقل می کند که واژگان و رسانه های دیگر چنین امکانی را ندارند؟ آیا بین استفاده از گرافیک – خبری با وجود یا عدم وجود تصاویر و مستندات بصری رابطه معکوس وجود دارد؟
روش و نمونه پژوهش: روش این تحقیق، توصیفی- تحلیلی و شیوه های مورد استفاده کتابخانه ای و میدانی و تعداد نمونه در بخش متخصصان 40 نفر و در بخش آثار، 27 اثر ( 96 صفحه ) از جامعه آماری بود. نتایج: بررسی ها نشان داد که از 4 سؤال اصلی این تحقیق، پاسخ 3 سؤال آخر،منفی است. براساس پاسخ سؤالات فرعی، گرافیک خبری آنلاین نوعی گرافیک خبری است که با تفاوت هایی در نحوه تولید، قابلیت ها و امکانات و نیز فرم نمایش، از ویژگی ها و کاربردهای مشابه با گرافیک های خبری مورد استفاده در سایر رسانه ها برخوردار است. این نوع گرافیک با تأکید بر محتوا، عناصر و ارزشهای خبری، توسط طراحان گرافیک مسلط به روزنامه نگاری، با برتری تصویرسازی و استفاده از رنگ های سرد و روشن تهیه و منتشر می شود. بررسی تاریخچه گرافیک خبری ( از چاپی تا آنلاین ) نشان می دهد که این گرافیک در ایران ( مانند سقوط هواپیما در سال 1342 در روزنامه آیندگاه ) با نمونه های امروزی آن، تفاوت محسوسی را نشان نمی دهد. گرچه گرافیک خبری سقوط هواپیمای سی- 130 ( سال 1384 در همشهری جوان ) از تحولاتی در این حوزه حکایت دارد، ولی بررسی روند این حرکت، از مورد بودن این گونه تحرکات خبر می دهد.

کلید واژه ها:
کلید واژه ها در این تحقیق عبارتند از:
 گرافیک خبری، گرافیک اطلاع رسان، گرافیک اطلاعاتی، اینفوگرافیک خبری، گرافیک خبری فوری، روزنامه نگاری بصری، رسانه های آنلاین و گرافیک خبری آنلاین

 


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :