کد خبر : 93177
تاریخ انتشار : 8 اسفند 1390 12:18
تعداد بازدید : 1085

بررسی ساختار نگاره های مکتب هرات و تاثیر


مقطع  تحصیلی شماره ثبت  153

 کار شناسی  ارشد   گرافیک

عنوان پایان نامه نظری

بررسی ساختار نگاره های مکتب هرات و تاثیر
آن در طراحی پوستر معاصر ایران

استاد راهنمای پایان نامه عملی -- استاد راهنمای پایان نامه نظری افشار  مهاجر ،  کامران
استاد مشاور  عطار زاده ، عبدالکریم نام دانشجو  سقزاطی قصبه ، لیدا
ماه دفاع - سال دفاع
چکیده پایان نامه :

پژوهش حاضر، با بررسی ساختار نگاره های مکتب هرات و تأثیر آن در طراحی پوستر معاصر ایران، می کوشد تا عوامل مؤثر در این زمینه را مورد بررسی قرار دهد. مکتب هرات یکی از قانونمندترین و منظم ترین مکاتب نگارگری ایران به شمار می رود و نگارگر تمامی عناصر موجود در اثر خود را بر اساس نظمی ویژه در کنار یکدیگر قرار داده است و این تصور وجود دارد که تمامی اجزا، اندازه گیری شده اند. بنابراین نوعی هندسه ی موزون، قرارگیری عناصر موجود در نگاره را هماهنگ ساخته است.
هنرمند آثار خود را براساس تناسبات و اعداد طلایی ایجاد نموده است و در واقع در 6 قرن پیش، با رعایت چنین تناسباتی توانسته است، آثاری با چنان قدرت ایجاد نماید و همچنین گاهی با ایجاد هندسه ای نهفته و غیرقابل مشاهده و از طریق ایجاد ارتباط میان عناصر موجود در اثر، بر معنای معنوی اثر تأکید نموده و به معنایی فراتر از ظاهر نگاره اندیشیده است و با ایجاد نظمی ویژه، مفهومی فراتر از دنیای واقعی را در پیش چشم مخاطب قرار داده است و از طریق به وجود آوردن نسبت هایی فراتر از دنیای واقعی، باعث ایجاد عالمی قدسی در دنیای هنر شده است. با وجود عناصر مختلف و ریزه کاری های فراوان در نگاره و دوری از واقعیت، بیننده هیچ گاه دچار آشفتگی نشده، بلکه به وسیله ی هندسه ای موزون، به وحدت درونی و معنایی اثر راه می یابد. با نگاه به نگاه، چشم به وسیله ی حرکتی که در یکی از عناصر بصری موجود در نگارگری وجود دارد، متوجه ی عناصر دیگر شده و در کل با نظمی هماهنگ، در سراسر اثر به حرکت در می آید و در واقع وحدتی کامل، سراسر نگاره را در بر گرفته است و چنین وحدتی در تمامی آثار دیده می شود.
در هنر طراحی پوستر معاصر، دیده می شود که طراحان برای استفاده از نگارگری های ایرانی، از نقوش و عناصر بصری موجود در آنها استفاده می کنند؛ اما کمتر دیده شده است که ساختارها و هندسه ی نهفته در نگارگری را نیز مد نظر قرار داده و از این ترکیب بندی ها، در آثار خود استفاده کنند؛ بنابراین به وسیله ی آشنایی با چنین ساختارها و ارزش های بصری موجود در نگارگری مکتب هرات، می توان از آنها در جهت ارتقاء گرافیک معاصر ایران بهره برد؛ لذا پژوهش حاضر در نظر دارد تا با بررسی این ساختارها و هندسه ی موزون موجود در نگاره های مکتب هرات، از آنها در جهت طراحی پوسترهای معاصر، استفاده نموده و از این ارزش های بصری در گرافیک معاصر بهره ببرد.

واژگان کلیدی ( فارسی ):
مکتب هرات/ پوستر/ نگارگری/هنرمعاصر/ نگاره/ هندسه ی موزون


 


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :