کد خبر : 93176
تاریخ انتشار : 8 اسفند 1390 11:59
تعداد بازدید : 852

بررسی پوستر های چاپ سیلک اسکرین در ایران


مقطع  تحصیلی .شماره  ثبت146

کارشناسی ارشد ارتباط تصویری
 
عنوان پایان نامه نظری
بررسی پوستر های چاپ سیلک اسکرین در ایران

استاد راهنمای پایان نامه عملی -- استاد راهنمای پایان نامه نظری افشار  مهاجر ،  کامران
استاد مشاور شوشه  ریز ،  صدیقه نام دانشجو فیض آبادی ، حسین
ماه دفاع اسفند سال دفاع 1387
چکیده پایان نامه :

در عصر کنونی، اطلاع رسانی بطور وسیع و گسترده ای ارائه می شود و پوستر نیز در همین راستا نقش اساسی و مؤثر دارد. درست است که امروزه پوستر بوسیله روش هایی مانند، چاپ افست، پلات و تکثیر می شود، ولی در گذشته ای نه چندان دور بصورت چاپ سنگی، گراور و چاپ سیلک اسکرین انجام می شده است. این چاپ ها در دوران خود نقش بسیار مؤثری در جهت اهداف پوستر که همان اطلاع رسانی می باشد، داشته اند که در این پژوهش به بررسی یکی از این چاپ ها یعنی چاپ سیلک اسکرین، از ابتدای ورود آن به ایران و نقش آن در چاپ پوستر پرداخته شده است. با استفاده از روش تحقیق پیمایشی و مصاحبه با اساتید و پیشکسوتانی که در زمینه پوسترهای چاپ سیلک اسکرین فعالیت داشته اند و بررسی آثار موجود، نتایج پژوهش بیانگر آن است که پوسترهای چاپ سیلک اسکرین در ایران با موضوعات تئاتر و فیلم شروع شده و تکنیک های اجرای این نوع چاپ در پوستر با پروفیلم های برشی و سپس فیلم حساس و در ادامه سیر تکاملی  خود به ماده حساس رسیده است. بنابراین می توان عنوان کرد نقش پوسترهای چاپ سیلک اسکرین بعد از دوران چاپ سنگی  بسیار ارزشمند بوده و نزدیک به دهه جایگاه ممتاز است و در ادامه سیر تکاملی پوستر در کنار دیگر شیوه های اجرای پوستر نقش و جایگاه خود را حفظ کرده است؛ و هنوز هنرمندانی هستند که با شیوه چاپ سیلک اسکرین پوستر های خود را طراحی و اجرا می کنند؛ زیرا حس ویژه ای که مشاهده ی پوستر های چاپ شده به روش سیلک اسکرین برای مخاطب دارد. و نوع حالت مخمل مانند را تداعی می کند، در چاپ افست وجود ندارد.
واژگان کلیدی:
بررسی پوستر های چاپ سیلک اسکرین در ایران

 


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :