کد خبر : 93172
تاریخ انتشار : 8 اسفند 1390 11:37
تعداد بازدید : 392

مقایسه تطبیقی آثار هنرمندان جنبش زیست محیطی


مقطع  تحصیلی. شماره 251ثبت  

 کار شناسی  ارشد  نقاشی عنوان پایان نامه نظری

مقایسه تطبیقی آثار هنرمندان جنبش زیست محیطی
( به ویژه هنرمندان شرقی )
 پایان نامه عملی بید و بودن استاد راهنما پایان نامه نظری  کامرانی ،  بهنام
استاد مشاور  خسروی ،  خسرو نام دانشجو  صحت ،  آزاده
ماه دفاع بهمن سال دفاع 1388
چکیده پایان نامه :

امروزه دیگر همه می دانیم که بخش قابل توجهی از تأثیرات صنعت بر طبیعت، بحران زیست محیطی را در پی داشته است. به نظرم بدیهی است که اگر بخش های فرهنگی کشور در جهت تحلیل فعالیت های صنعتی تلاش نمایند و سعی کنند پابه پای تحولات صنعتی، پیش بینی های لازم در جهت حفظ محیط زیست را به عمل آورند؛ شاید مقداری از عمق بحران پیش رو کاسته شود. هر چند در این زمینه متأسفانه عقب هستیم؛ اما جای شکرش باقی است که فعالیت هایی انجام گرفته و خوشبختانه در این زمینه استفاده از تجربه های کشورهای صنعتی نیز مفید خواهد بود. این فعالیت ها ( البته در حد و توان یک رساله دانشگاهی ).
برای رسیدن به این هدف؛ پس از مقدمه نظریات اجتماعی معاصر بحران زیست محیطی و سپس تاریخچه و رویکردهی هنر محیطی، در فصل های جداگانه به معرفی هنرمندان غربی و شرقی وارایه آثارشان پرداخته و سپس در جهت مقایسه اجتماعی و بوم شناسی این دو دسته تلاش نموده ام . در پایان با توجه به غنای بیشتر فرهنگ های شرقی در حرمت نهادن به طبیعت و تقدس آن؛ سعی در کشف رابطه و تأثیر این مساله بر آثار هنرمندان نموده ام. بخش اعظم تحقیقات انجام گرفته، کتابخانه ای بوده و حاصل کنکاش در اینترنت است.
کلید واژه:
هنرمحیطی، هنرمندان محیطی، هنرمندان محیطی شرق، هنر بوم شناسی

 


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :