کد خبر : 93170
تاریخ انتشار : 7 اسفند 1390 11:41
تعداد بازدید : 439

تاثیرات شعر کهن بر نقاشی معناگران ایران ( دهه 50 تاکنون )


مقطع  تحصیلی. شماره  ثبت 252

کارشناسی ارشد نقاشی
 
عنوان پایان نامه نظری
تاثیرات شعر کهن بر نقاشی معناگران ایران ( دهه 50 تاکنون )
پایان نامه عملی - استاد راهنما پایان نامه نظری
 هدایت ،  رضا
استاد مشاور  هدایت ،  رضا نام دانشجو  زابلی ،  احسان 
 
ماه دفاع شهریور سال دفاع 1388
چکیده پایان نامه :

این رساله تلاش می کند تا با سیر در تاریخ نقاشی ایران ( نگارگری ) از زمان ظهور تا دوران معاصر و بررسی رابطه میان ادبیات کهن و نقاشی ایران در این سیر تاریخی، تأثیرات شعر کهن را بر نقاشان معاصر معاصرمورد بررسی قرار دهد.
سـپس در پــی آن به بررسی رونــد شکل گیــری نقـاشی مـعاصر ( مدرن ) ایران می پردازد و سرانجام به میزان تأثیر و برداشتی که نقاشان نوگرای شکل دهنده نقاشی معاصر از ادبیات و شعر کهن در آثارشان داشته اند، می پردازد. عمده روش به کار رفته در این پژوهش، استفاده از منابع کتابخانه ای در قسمت اول رساله و مصاحبه با اساتید معاصر در بخش دوم می باشد.
در پایان با جمع بندی یافته ها و نظرات صاحب نظران نقاشی معاصر، وجود تأثیرپذیری از فضای مدرن حضور پررنگ تری دارد.
کلید واژه:
ادبیات کهن، نگارگری ایرانی، نقاشی معاصر


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :