کد خبر : 93166
تاریخ انتشار : 7 اسفند 1390 11:28
تعداد بازدید : 513

بررسی هویت ترکیبی در نقاشی معاصر ایران در


مقطع   تحصیلی . شماره  ثبت 260

کارشناسی  ارشد   نقاشی عنوان پایان نامه نظری
بررسی هویت ترکیبی در نقاشی معاصر ایران در
دهه اخیر و نمود آن در آثار چند نقاش معاصر

استاد راهنمای پایان نامه عملی کامرانی ،  بهنام استاد راهنما پایان نامه نظری
 کشمیر شکن ،  حمید 

استاد مشاور نام دانشجو جمال  فرید ،  فهیمه
ماه دفاع اسفند سال دفاع 1389
چکیده پایان نامه :

در چند دهه ی گذشته، جامعه ی ما تحولاتی را به خود دیده و از باری که راه هایی عبور کرده و برای ذهن هنرمند، موقعیتی را فراهم ساخته است که می توان آن را فرصتی تکرار نشدنی از موقعیت های بشری دانست. امروزه، عصر ارتباطات بدل شده است. پیشرفت فن آوری اطلاعات و ارتباطات، بدل شده است. پیشرفت فن آوری اطلاعات و ارتباطات، تعاملات اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و هنری را شدت بخشیده و تمایل به گفتگو و تبادل فکر و اندیشه را در یک دهکده ی جهانی گریزناپذیر ساخته است.
این تعاملات فرهنگی، اغلب فرهنگ های جهان را گرفتار نوعی دوگانگی ساخته است و جامعه ی ما نیز از این امر مستثنی نیست. امروزه، ما هم در جستجوی ارزش های جهانی هستیم و هم با معیارها، رفتارها و هنجارهای سنتی خود مواجه هستیم. این امر، موجب ظهور روندهای هم زمان و در عین حال متضاد بسیاری در جهان معاصر شده است. هم زیستی هویت های سنت گرا در کنار هویت های مدرن گرا که یکی از پیامد این روندها می باشند، هویت های دورگه ای "   "hybrid Identitiesرا در نسل جوان پدید آورده است. امروزه، چالش های هویتی در هنر جهان به ایران هم وارد شده و دغدغه ی از دست ندادن عناصر قومی و ملی در هنرمند ایرانی نیز پدیدار گشته است. اما از آن جایی که هویت به معنای امروزی آن تنها به قومیت، ملیت و سنت های گذشته تأکید ندارد و به مفهوم مدرن و امروزین آن عنصری تلفیقی است، هنرمند هم خواسته و ناخواسته در همین مسیر گام بر می دارد. امروزه، هنرمند معاصر در دنیای رسانه ها، رسالت خود را پیوند زدن هویت سنتی با عناصر امروزین می داند. بی شک این ترکیب و پیوند، ساختار و زبان جدیدی را در آثار آنها پدید آورده که " چیستی " و " چگونگی " این آثار مسئله ی پژوهش حاضر می باشد.


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :