کد خبر : 93164
تاریخ انتشار : 7 اسفند 1390 11:20
تعداد بازدید : 684

بررسی متن نوشتاری و تصویری در پوسترهای فتوگرافیک


مقطع  تحصیلی. شماره  ثبت157

کارشناسی ارشد ارتباط تصویری
 
عنوان پایان نامه نظری

بررسی متن نوشتاری و تصویری در پوسترهای فتوگرافیک

استاد راهنمای پایان نامه عملی -- استاد راهنما پایان نامه نظری
لاری ، مریم
استاد مشاور  شوشه  ریز ، صدیقه نام دانشجو آتش افروز ، افسانه
ماه دفاع فروردین سال دفاع 1388
چکیده پایان نامه :
در جهان امروز، با پیشرفت تکنولوژی های مختلف؛ از جمله ورود دوربین های پیشرفته و متنوع دیجیتال و غیر دیجیتال به بازار و همچنین وجود رایانه و ابزارهای مختلف دیگر و استفاده از عکس و عکاسی در عرصه های مختلف تبلیغاتی قابل توجه هستند. ما هر روز شاهد استفاده از عکس های فتومونتاژ و فتوگرافیک زیادی هستیم و این به خاطر تأثیر عمیق و ماندگار تصویر بر روی مخاطب است. در تصویر و عکس صحنه های شگفت انگیز و غیرممکن حقیقی به نظر می آید. از این رو با توجه به گسترش استفاده روز افزون از پوسترهای فتوگرافیک در تبلیغات فرهنگی، هنری و تجاری و ... لزوم تحقیق در این زمینه شدیداً احساس می شود.
هدف از انجام این تحقیق بررسی جایگاه نوشته و تصویر در پوسترهای فتوگرافیک می باشد. در گردآوری این پژوهش از دو شیوه کتابخانه ای با استفاده از ابزار پرسشنامه استفاده شد.
جامعه آماری پژوهش که شامل60 پوستر فتوگرافیک از 3 گرافیست؛ میشل بووه و چاز ماوین دیویس است که به وسیله پرسشنامه مورد بررسی و تحلیل قرارگرفت و از یافته های آماری به دست آمده نتیجه گیری به عمل آمده. براساس نتایج به دست آمده مشخص شد که طراحان حاضر در جامعه آماری در بیشتر موارد تصویر را بر نوشته ارجحیت داده و تأکید بیشتر بر تصویر است، و نوشته ها در اکثر موارد در راستای تصویر به کار می روند.
کلید واژه ( فارسی ):
فتومونتاژ، فتوگرافیک، متن و تصویر


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :