2977رکورد در مدت زمان 0.156ثانیه
عبارت مورد جستجو :
آشنایی با رئیس دانشگاه سوره
دربازه دانشکده فرهنگ و ارتباطات
کتابخانه ها 14 آذر 1394 14:54
کتابخانه دانشگاه سوره
گزارش مطالعات
تقویم آموزشی
زندگی نامه دکتر اصانلو
اولین مطلب مجله الکترونیک
جهت دریافت تقویم آموزشی نیمسال اول 95-94 اینجا ;gd;
این جشنواره به شکل بین المللی و در سه زیر مجموعه فیلم های کوتاه ، نیمه بلند وبلند در تهران برگزار خواهد شد.
طی نامه شماره 749881/2مورخ 20/4/94 معــــــاـونت آموزش وزارت علوم، تحقیقات وفناوری، در طرح سطح بندی موسسات آموزش عالی غیر انتفاعی غیر دولتی، دانشگاه سوره حائز رتبه سطح 1 گردید.
  • تعداد رکوردها : 2977