2821رکورد در مدت زمان 0.062ثانیه
عبارت مورد جستجو :
گروه ارتباطات اجتماعی
دکتر امید علی مسعودی
دکتر یوسف خجیر 10 دی 1394 12:0
رزومه دکتر یوسف خجیر
رزومه دکتر محمدرضا اسماعیلی
درباره رئیس دانشکده فرهنگ
تصویر سردر دانشکده هنر
تصویر سردر دانشکده فرهنگ و ارتباطات
گروه نمایش برگزار می کند.
چارت دانشکده فرهنگ و ارتباطات
کتابخانه 6 دی 1394 18:58
کتابخانه
  • تعداد رکوردها : 2821