کد خبر : 93161
تاریخ انتشار : 7 اسفند 1390 10:46
تعداد بازدید : 311

بررسی تصویر در طراحی جلد کتاب های ادبیات داستانی در دهه سوم انقلاب اسلامی


مقطع تحصیلی. شماره  ثبت 149

کارشناسی ارشد ارتباط تصویری
 
عنوان پایان نامه نظری

بررسی تصویر در طراحی جلد کتاب های ادبیات داستانی
در دهه سوم انقلاب اسلامی ایران
 پایان نامه عملی
طراحی جلد کتاب برای رمان های معاصر ایرانی
استاد راهنما پایان نامه نظری  پارسا  نژاد ، کوروش 
استاد مشاور  شوشه  ریز ،  صدیقه نام دانشجو  فرید  امین ،  سارا
ماه دفاع خرداد سال دفاع 1388
چکیده پایان نامه :


جلد کتاب، علاوه بر نقش محافظت از کتاب که از ابتدای پیدایش آن تاکنون برعهده داشته است، از آن جایی که اولین قسمتی است که خریدار کتاب با آن روبه رو می شود، نقش مهمی در جلب توجه و در نتیجه جذب مخاطب دارد. طرح روی جلد با دو هدف اصلی طراحی می شود، اول بیان مضمون کتاب به شکل بصری و دوم مجذوب کردن بیننده به خود. هدف از انجام این پژوهش، آشنایی با روند تحول جلد کتاب به ویژه تحول تصویر در طراحی جلد کتاب های ادبیات داستانی در دهه ی سوم انقلاب اسلامی ایران ( شامل فاصله ی سال های 1377 تا 1386 است.)
برای آشنایی با روند تحول جلد کتاب در ایران و خارج از ایران، از شیوه ی تحقیق کتاب خانه ای و برای بررسی تصویر از شیوه ی مشاهده ای و ابزار ماتریس و هم چنین از شیوه ی تحلیلی استفاده شده است.
نتایج حاصل از این بررسی نشان می دهد که طراحان جلد کتاب های ادبیات داستانی ایرانی در دوره ی مورد پژوهش، گرایش بیشتری به استفاده از تصویرسازی با محتوای فیگور انسانی دارند. عکس به نسبت تصویرسازی کاربرد محدودتری داشته است و استفاده از آن به شکل دست کاری شده وخالص به یک میزان بوده است. هم چنین، رنگ های به کار رفته در زمینه ی تصاویر این طرح جلدها، غالباً آکروماتیک و در عناصر تصویری آن ها غالباً کروماتیک است.
کلید واژه ها:
تصویر/ جلد کتاب/ ادبیات داستانی.


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :