کد خبر : 93160
تاریخ انتشار : 7 اسفند 1390 10:39
تعداد بازدید : 525

گرافیک و عکاسی تبلیغاتی مجله ای برای صنایع غذایی صادراتی ایران


 مقطع  تحصیلی . شماره  ثبت150

کارشناسی ارشد ارتباط تصویری
  
عنوان پایان نامه نظری
نقش آفرینی عکاسی در گرافیک آگهی های مطبوعاتی
پایان نامه عملی
گرافیک و عکاسی تبلیغاتی مجله ای برای صنایع غذایی صادراتی ایران
مانند: زعفران ، پسته ، چای و...
استاد راهنما پایان نامه نظری
 افشار  مهاجر ،  کامران
استاد مشاور  شوشه  ریز ،  صدیقه نام دانشجو  ماهی  صفت ،  علی 
ماه دفاع اسفند سال دفاع 1388
چکیده پایان نامه :

نداشتن علم و مهارت کافی در تلفیق هنر عکاسی و گرافیک در کشورمان اغلب اوقات طراحان را به سمت استفاده از عکس های موجود در بازار و تطابق ایده با عکس – بجای خلق یک عکس جدید و مناسب با ایده – در کارهای گرافیکی تبلیغاتی سوق داده و این باعث کمرنگ شدن اثر بخشی تبلیغات بر ذهن بیننده و مخاطبان هدف گردیده و از سوی دیگر مانعی بر سر راه خلق آثاری ماندگار شده است. در این رساله به بررسی روش ها شیوه هایی به این مهم پرداخته می شود که باتوجه به نتایج حاصل شده بتواند دستیابی به این هدف را سریعتر ممکن سازد. تعیین برخی ضعف های موجود در رابطه با تلفیق گرافیک و عکاسی در تبلیغات ایران و ارائه راهکارهایی در زمینه بهبود آن، ارائه پیشنهاداتی جهت کمک به خلق آثاری ماندگارتر با تبیین برخی ضعف های عملی و ارائه راهکارهایی در راستای ارتقاء دانش عکاسی و گرافیک در تبلیغات داخلی و جهت افزایش اثر بخشی تبلیغات بر مخاطبان هدف با تلفیق هنر عکاسی و گرافیک از رهیافت های این پژوهش است. نتیجه نهایی آن که در دنیای امروز مهمترین عامل در تبلیغات، سرعت انتقال پیام و ماندگاری آن در ذهن بیننده است. عکس تبلیغاتی صحیح که به ایده درست برای آگهی مطبوعاتی طراحی، چیدمان و عکاسی شده باشد می تواند بر ذهن بیننده تا مدت های طولانی ماندگار باشد و مخاطبین هدف را جذب نماید. با شناخت صحیحی از امکانات آن و ویژگی های تصویر می توان به بیان بصری مناسب برای هر هدفی دستیابی حاصل کرد.
واژه های کلیدی:
طراحی گرافیک، عکاسی، تبلیغات، آگهی مطبوعاتی، خلاقیت


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :