کد خبر : 93159
تاریخ انتشار : 7 اسفند 1390 9:58
تعداد بازدید : 728

بررسی عناصر تصویری در پوسترهای فرهنگی و اجتماعی معاصر فرانسه از سال 1990 تا 2007 میلادی


مقطع  تحصیلی . شماره  ثبت152

کارشناسی ارشد ارتباط تصویری
 
عنوان پایان نامه نظری

بررسی عناصر تصویری در پوسترهای فرهنگی و اجتماعی معاصر فرانسه
ازسال 1990 تا 2007 میلادی
 پایان نامه عملی طراحی پوستر تئاتر
استاد راهنما پایان نامه نظری پارسانژاد ،کوروش
استاد مشاور شوشه  ریز  ،صدیقه
نام دانشجو  احمدی ، عاتکه
ماه دفاع تیر سال دفاع 1388
چکیده پایان نامه :

 از زمان تولد پوستر مدرن پوستر فرانسوی به مثابه یکی از خلاق ترین و پیشروترین سبک های طراحی پوستر در دنیا کسب اعتبار کرده است. با وجود اینکه گرافیک فرانسه از نظر تاریخی دارای سابقه کمتری نسبت به کشورهایی چون لهستان و سوئیس است ولی در حال حاضر از کشورهای مهم در زمینه گرافیک به شمار می آید، این امر بخاطر وجود ایده های متفکرانه و جرقه های ذهنی خلاق در این کشور است. این طور به نظر می رسد که پیوند ببین طراحی گرافیک و سایر هنرها هیچ جا مانند فرانسه قابل توجه نباشد، جایی که پیشروی تصادم آمیز هنر متکامل و سبک های طراحی مدرن، بسیاری از استودیو و گالری ها را به نحوی خاطره انگیز پر کرده است.
 آن چه از نظر خواهد گذشت پژوهش از دو شیوه ی کتابخانه ای و مشاهده ای با استفاده از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. جامعه نمونه پژوهش حاضر را 150 پوستر تشکیل می دهد که به صورت تصادفی از میان جامعه آماری که شامل 645 پوستر از 17 طراح و گروه طراحی معاصر فرانسه است، انتخاب شده اند. بر اساس نتایج بدست آمده مشخص گردید نسل معاصر طراحان فرانسوی در استفاده عناصر تصویری تحت تأثیر دو سبک متضاد شامل سبک تصویرسازی های لهستانی و دیگر سبک واقع گرای و ساختارگرایی طراحان سوئیسی هستند. پوسترهای معاصر فرانسوی از دیدگاه زیباشناسانه بیانگر یک جریان اکسپر سیونیستی منحصر بفرد است. این جریان طیف وسیعی از تکنیک ها از جمله تصویرسازی، عکاسی، نقاشی، گرافیک و تایپوگرافی را به کار می گیرد و توانسته است که نوعی انجام و منطق درونی بیابد که آن را به صورت یک سبک تمام عیار در آورده است.
کلید واژه ها:
عناصرتصویری/ پوستر فرانسوی/ پوستر فرهنگی/ پوستر اجتماعی


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :