کد خبر : 93158
تاریخ انتشار : 7 اسفند 1390 9:52
تعداد بازدید : 653

بررسی طراحی جلد کتابهای ادبیات داستانی ایران در دهه اخیر


مقطع  تحصیلی شماره ثبت 145

کارشناسی ارشد ارتباط تصویری
 
عنوان پایان نامه نظری

بررسی طراحی جلد کتابهای ادبیات داستانی ایران در دهه اخیر

پایان نامه عملی  
طراحی جلد کتابهای ادبیات داستانی
استاد راهنما پایان نامه نظری  افشار  مهاجر ، کامران
استاد مشاور شوشه زیز ،صدیقه نام دانشجو        صفایی ،  سپیده
ماه دفاع اسفند سال دفاع 1387
چکیده پایان نامه :

طراحی جلد کتاب ضرورتی است که بر اساس نیاز جامعه به وجود آمده است و همگام با تحولات جامعه، رشد و تکوین می یابد. در جریان توسعه و تکامل جوامع و در عصر تبلیغات، جلد یا پوشش بیرونی کتاب به عنوان نمادی از هویت و شخصیت کتاب معرفی شده است؛ لذا پدیدآورندگان کتاب، از همان آغاز به فکر آراسته کردن و ارائه آن در قالبی شکیل و زیبا به مخاطب بوده اند.
اهمیت طراحی جلد کتاب در هنر گرافیک از آن جهت است که می توان آن را در ابعاد مختلفی همچون علم اقتصاد، فرهنگ و ... مورد مطالعه و بررسی قرار داد؛ اما مسلم این است که بعد فرهنگی کتاب به مراتب قوی تر از ابعاد دیگر آن عمل می کند؛ چرا که جلد کتاب محصول فرهنگی با ارزشی را در برگرفته که حاصلی از تلاش ماه ها و بلکه سال ها تجربه اندوزی، مطالعه و تفکر اندیشمندان و محققان است که نقش مهمی در رشد و اعتلای فرهنگ یک جامعه به عهده دارند.
با نگرشی بر طراحی جلد کتاب از آغاز تاریخ صنعت نشر کتاب تاکنون این نکته مورد توجه قرار می گیرد که چنانچه طرح جلد موفق باشد، موجب جلب توجه و جذب مخاطب می گردد و در نهایت به افزایش آمار مطالعه منجر می شود و چنانچه طرح جلد ناموفق باشد، عدم جذب مخاطب را علیرغم محتوای مناسب به همراه دارد.
از آنجا که شاخه ادبیات داستانی طرفداران زیادی در بین همه اقشار جامعه دارد، طراحی روی جلد این کتاب ها از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. وضعیت طراحی جلد در سال های اخیر با پیشرفت چشمگیری روبرو بوده است. از این رو، در این رساله به بررسی طراحی جلد کتاب های ادبیات داستانی در دهۀ اخیر پرداخته شده است. در این خصوص باید گفت در طراحی جلد اکثریت این گونه کتاب ها از تکنیک تصویرسازی بهره گرفته شده و پس از آن عکس بیشترین سهم را در روش بازنمایی روی جلدها برعهده داشته است و نوشتار بخش اندکی را شامل شده است.
واژگان کلیدی:
گرافیک، کتاب، جلد کتاب، ادبیات داستانی، طراحی، تصویرسازی


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :