کد خبر : 93157
تاریخ انتشار : 7 اسفند 1390 9:48
تعداد بازدید : 681

طراحی گرافیک و هویت در هنر رسانه های جدید


مقطع  تحصیلی . شماره  ثبت169

کارشناسی ارشد ارتباط تصویری
 
عنوان پایان نامه نظری
طراحی گرافیک و هویت در هنر رسانه های جدید
استاد راهنمای پایان نامه عملی -- استاد راهنما پایان نامه نظری
جن صیفوری ،  بیژن
استاد مشاور  شوشه  ریز ،  صدیقه نام دانشجو  میر  لو ،  پونه
ماه دفاع شهریور سال دفاع 1388
چکیده پایان نامه :
 
هنر رسانه های جدید از گونه های نوظهور هنری است . استفاده از فن آوری های نوین برای بیان هنری از مشخصه های بارز آثار هنر رسانه های جدید محسوب می شود . بسیاری از آثار هنر رسانه های جدید به طراحی گرافیک وابسته هستند ، چه به صورت استفاده محدود ( مانند طراحی صفحات واسطه کاربر ) و چه به صورت گسترده که می توان این آثار را بیانی جدید از طراحی گرافیک محسوب کرد. هویت و تعاریف جدید آن به واسطه ذات اینترنت محور هنر رسانه های جدید از موضوعات مورد توجه هنرمندان این گونه هنری است . آنان در آثار خود سعی در تبیین و باز تعریف هویت در دنیای معاصر دارند. نوشتار پیش رو به منظور معرفی هنر رسانه های جدید ، چگونگی استفاده از طراحی گرافیک در هنر رسانه های جدید و بررسی مفهوم هویت در این گونه هنری شکل گرفته است . گردآوری این پژوهش با روش کتابخانه ای انجام شده است . در فصل های مختلف این پژوهش به توضیح و بررسی هنر رسانه های جدید و طراحی گرافیک در هنر رسانه های جدید پرداخته شد وبعد سعی شد که مفهوم هویت از دوران فیلسوفان متقدم تا امروزه به صورت خلاصه بررسی و مفاهیم نوین هویت چون هویت مجازی مورد توصیف قرار گیرد. نیز 12 اثر شاخص هنر رسانه های جدید که شامل محدوده مهمی از هنر رسانه های جدید می شوند یا زاویه های استثنایی از مفاهیم فلسفی ، فن آوری های نو یا تاثیرات بزرگ اجتماعی داشته اند مورد بررسی قرار گرفت . مجموع پژوهش به این نتیجه اشاره می کند که هویت درهنر رسانه های جدید ، هویتی مجازی و سیال است و طراحی گرافیک به همان میزان که می تواند مبین هویت در این آثار باشد ، می تواند ابزاری برای ایجاد هویت های قلابی ، هویت های نامشخص یا هویت های چندگانه نیز باشد.

کلید واژه های فارسی :
هنر رسانه های جدید / طراحی رسانه های جدید / هنر شبکه / هنر دیجیتال / هنر تعاملی

 


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :