کد خبر : 93156
تاریخ انتشار : 7 اسفند 1390 9:40
تعداد بازدید : 369

مقایسه عملکرد عکس و تصویرسازی در پوستر


مقطع  تحصیلی . شماره  ثبت143

کارشناسی ارشد ارتباط تصویری
 
عنوان پایان نامه نظری
مقایسه عملکرد عکس و تصویرسازی در پوستر 

پایان نامه عملی طراحی پوستر محیط زیست استاد راهنما پایان نامه نظری

افشار مهاجر ،  کامران

استاد مشاور  شوشه ریز،صدیقه نام دانشجو


افخمی گلی ،  بیتا

ماه دفاع اسفند سال دفاع 1387
چکیده پایان نامه :
 
تصویر، در مقام وسیله ای برای برقراری ارتباط، بر زبان نوشتاری تقدیم زمانی داشته است. سرعت بالای انتقام پیام از راه تصویر، بخصوص در دنیای امروز اهمیت بیشتری می یابد. در دنیایی که رسانه های تصویری، بخش بزرگی از زندگی روزانه مردم را پر کرده اند و اینترنت، جهان را به دهکده ای کوچک تبدیل کرده است، نیاز به یک زبان بین المللی و قابل درک، بیشتر حس می شود؛ زبانی که بتواند با صراحت صحبت کند.
یکی از مهم ترین و مؤثرترین روش های تأثیرگذاری در پوستر، خلق تصویری مناسب با استفاده از تکنیکی است که همگی کامل با موضوع، محتوا و اهداف پوستر را داشته باشد. از فنون متعارف طراحی پوستر می توان از تصویرسازی و عکاسی نام برد. در ساخت پوستر می توان تنها از یک روش و یا ترکیبی از چند روش استفاده کرد.
در طراحی پوستر، مهم تفکر تصویری است که بتواند دامنه وسیع و در عین حال عمیقی از نفوذ بر مخاطب را تأمین کند و تا مدت ها باقی بماند و در حقیقت تصویرسازی و عکس باید در جهت اثرگذار بودن پوسترها در طراحی آنها بکار گرفته شوند. گاهی این دو شیوه در پوستر چنان با هم ترکیب می شوند که بهتر است هر دو را در مجموعه ای به نام تصویرگری خلاصه کنیم.
واژگان کلیدی:
تبلیغات، پوستر، تصویرسازی، عکاسی، عکس


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :