کد خبر : 93155
تاریخ انتشار : 7 اسفند 1390 9:36
تعداد بازدید : 923

بررسی کتاب آرایی در عصر ایلخانی (سده هشتم هجری)


مقطع  تحصیلی . شماره  ثبت187

کارشناسی ارشد ارتباط تصویری
 
عنوان پایان نامه نظری

بررسی کتاب آرایی در عصر ایلخانی (سده هشتم هجری )
استاد راهنمای پایان نامه عملی آهویی ، ابوالفضل
استاد راهنما پایان نامه نظری ریاضی ، محمد  رضا
استاد مشاور - نام دانشجو  عبیری  نژاد ،  میترا
ماه دفاع اسفند سال دفاع 1388
چکیده پایان نامه :

در جهان امروز ملت های دارای فرهنگ از روی میزان نشر آنها در طول تاریخ شناخته می شوند. نشر همواره به منظور انتقال پیام و اندیشه ایفای نقش می کند. عمده ترین ابزار نشر حداقل از آغاز عصر مسیحیت تاکنون کتاب است . در فن نشر هنرمندان مختلفی چون جلدساز، خوشنویسی، کاغذساز، صفحه آرا و نگارگر نقش دارند. و تلاش آنها این است که اندیشه ها را در غالب مصنوعی به نام کتاب به مخاطبان، منتقل سازند. اما باید توجه کرد که این هنرمندان تلاش کرده اند در کنار هدف اصلی از عوامل مختلفی بهره گیرند که بتوانند یک کتاب علاوه بر انتقال اندیشه بیانگر هویت فرهنگی – هنری آن جامعه باشد. مورخان هنر بر این نکته تاکید دارند که هنرها همه با هم در ارتباط و با هم هماهنگ هستند . و یا به عبارتی هنرها از همدیگر اقتباس می کنند و هر هنری در تکامل هنر دیگر نقش دارد. این رساله نیز با این هدف شکل گرفت که شکل صفحه آرایی یک دوره مهم کتاب آرایی ایران به صورت دقیق مورد پژوهش قرار دهد. تا دیدگاه ها و ظرافت ها و نکات فنی یک دوره از تاریخ کتاب آرایی ایران معرفی شود. تا زمینه- ای باشد برای فهم و درک بصری جامعه ی ایران ، که بتوان بر اساس آن گام هایی با تکیه بر گذشته برداشت. در آغاز سخن، کلیات پژوهش، و عناصر این رساله در پیشگفتار، مقدمه، بیان مسئله، هدف و روش تحقیق و پیشینه آن به اجمال معرفی شده است. درفصل اول تلاش شده است برای درک اوضاع اجتماعی و فرهنگی عهد ایلخانی مطالبی در چهار بخشی مورد معرفی قرار گیرد. در این فصل پس از معرفی اجتماع و فرهنگ، به اجمال به هنر و نقش ادبا در ترویج فرهنگ و کتاب نویسی اشاره شده است.
در فصل دوم ، انواع هنرهای ایلخانی در حد اجمال بیان شده است. بنا به پژوهش های صورت گرفته در طول دوره اسلامی انواع هنرها با هم در ارتباطند و هر نوآوری در هر هنری در هنر دیگر نیز به کار گرفته می شود. در فصل سوم خصوصیات کتاب آرایی و نگارگری دوره ایلخانی با توجه به کتاب های مذهبی و غیر مذهبی مورد بحث قرار گرفته و نکات اصلی آنها استخراج و جمع بندی شده است. در فصل چهارم که مهمترین بخش رساله است ، ابتدا مهمترین نسخ دوره ایلخانی معرفی و سپس شش نسخه مهم این دوره با جزئیات بیشتر مورد ارزیابی و تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. و در فصل انتهایی نیز عناصر اصلی کتاب آرایی مورد بحث قرار می گیرد . بدون شک جلد، خط، تذهیب و تزئینات کتاب هر کدام همسنگ با پیام اصلی کتاب که انتقال اندیشه است، ایفای نقش می کند و هر کدام از این عناصر قدرت ذوق ، نوآوری ، تخیل ، ابتکار و اصالت کتاب آرایی دوره ایلخانی را به ما یادآوری می کند و سخن پایانی نیز به نتیجه گیری اختصاص یافته است.
کلید واژه ها:
مکتب ایلخانی، ایلخانان، مکتب تبریز، صفحه آرایی، کتاب آرایی


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :