کد خبر : 93152
تاریخ انتشار : 7 اسفند 1390 9:10
تعداد بازدید : 257

پرواز ( برای ارکستر )


مقطع  تحصیلی. شماره  ثبت 300

کارشناسی ارشد آهنگسازی
 
عنوان پایان نامه نظری

پرواز ( برای ارکستر )
استاد راهنمای پایان نامه عملی -- استاد راهنما پایان نامه نظری صاحب نسق ،  کیاوش
استاد مشاور هوشیار ،  مهران نام دانشجو   نبوی ،  نسیم
ماه دفاع بهمن سال دفاع 1388
چکیده پایان نامه :

این پایان نامه شامل دو بخش است:
1- بخش عملی: این بخش قطعه ای برای ارکستر به نام پرواز در سه موومان است.
2- بخش نظری: این بخش به آنالیز و شرح قطعه پرواز می پردازد.
در انتهای این پایان نامه پارتیتور قطعه ای برای کوارتت زهی، به عنوان قطعه ای آزاد نیز آمده است.


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :