کد خبر : 93148
تاریخ انتشار : 6 اسفند 1390 10:40
تعداد بازدید : 413

بررسی گرافیکی نقوش و کتیبه های مسجدجامع قزوین


مقطع  تحصیلی .شماره  ثبت160

کارشناسی ارشد رتباط تصویری

 

عنوان پایان نامه نظری
بررسی گرافیکی نقوش و کتیبه های مسجدجامع قزوین

استاد راهنمای پایان نامه عملی -- استاد راهنما پایان نامه نظری لاری ،  مریم
استاد مشاور
 شوشه  ریز ،  صدیقه
نام دانشجو  حاجی  میرزا خانی ،  زهرا
ماه دفاع تابستان سال دفاع 1388
چکیده پایان نامه :
 در بررسی و کنکاش پیش رو تلاش بر این امر صورت گرفت تا با بررسی نقوش کاشی ها و کتیبه های مسجدجامع قزوین به نقوش گرافیکی که ضرورت جامعه امروزی است رسیده و از این المان های سنتی نقوش کاشی ها و کتیبه ها در حوزه ی ارتباط تصویری مدد گیریم. چرا که شیوه ی تجزیه و تقسیمی که امروز معمول است در نظر هنرمند ایرانی در گذشته نه چندان دور عجیب می نمود و هر هنری از هنر دیگر مشتق می شد و دارای مبانی بود و در این میان نقوش کاشی ها و کتیبه های مسجد جامع قزوین که بی دریغانه چشم را نوازش می کنند، ذهن را به سوی مبانی صراحت و روشنی خویش فرا می خوانند مبانی که اصرار در صراحت و جست وجوی کمال در حسن نظم و زیبایی حرکت، خط، رنگ هرگز هنری سرد و دور از زندگی به وجود نیاورده است چیزی که طراح گرافیک بدون تأمل به دنبالش هست.
طراحان ایرانی در ایجاد طرح های در هم پیچیده مهارت داشتند و در عین حال در تبدیل شکل ها به ساده ترین صورت، استادی خاصی نشان می دادند در ترسیم خطوط پیرامون شکل ها، به طریقی که خصوصیات نقش را جلوه بدهند، استاد مسلم بودند و خوب می دانستند که چگونه می توان امری را به خطوط ساده و بی افراط در نقوش و صور بیان کرد پس سعی شده است از این روش برای طراحی المان های گرافیکی که مستلزم داشتن نقش ساده است بهره برد. با این اوصاف در کنار بررسی کتابخانه ای بررسی میدانی ضروری می نمود. به علت عدم وجود عکس از مسجدجامع قزوین عکس ها به صورت شخصی از مسجد جامع گرفته شد و بعد بررسی نقوش بر اساس فرم و رنگ به صورت تجزیه و تحلیل دستی و کامپیوتری صورت گرفت که در نهایت از ساده کردن نقوش استفاده شده و به المان هایی رسیده که می توانند مبانی طراحی المان های گرافیکی را تشکیل دهند سادگی که در حسن نظم و ترتیب نقوش سنتی بیان کننده نظم و سادگی در بیان گرافیکی هستند.

کلید واژه ها:
قزوین، مسجد، مسجد جامع قزوین، کتیبه های مساجد، قابلیت های گرافیکی، المان های گرافیکی

 


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :