کد خبر : 93145
تاریخ انتشار : 6 اسفند 1390 10:13
تعداد بازدید : 409

تحلیل قابلیت های بصری صنایع دستی ایران...


مقطع تحصیلی . شماره  ثبت 347

کارشناسی ارشد صنایع دستی
 
عنوان پایان نامه نظری

تحلیل قابلیت های بصری صنایع دستی ایران
با تکیه بر آسیب شناسی پوسترهای صنایع دستی در ده سال اخیر

استاد راهنمای پایان نامه عملی
 شوشه  ریز ،  صدیقه
استاد راهنما پایان نامه نظری زاویه  ،  سعید
استاد مشاور نام دانشجو  ماهوتچی ،  الهام
ماه دفاع اسفند سال دفاع 1387
چکیده پایان نامه :

 مطالعات نشان می دهد که امروزه صنایع دستی ایران به عنوان یک صنعت ارزشمند و نشانه ای از هویت ملی نیازمند نگرشی دوباره به مفاهیم کلی است. این مفاهیم می تواند شامل تعاریف و برداشت های مختلف از صنایع دستی باشد. در تعریف فارسی صنایع دستی هنوز صحبت از هنری سنتی و کم خرج است که در کارگاه های محلی تولید و به بازار عرضه می شود. در حالی که در کشورهای غربی صنایع دستی و مفاهیم مربوط به آن بیشتر در حیطه هنر و صنعت تعریف شده و از بسیاری جهات به طراحی صنعتی نزدیک می شود.
 تبلیغات و دیگر شیوه های بازاریابی و اطلاع رسانی درباره صنایع دستی نیز در این کشورها از همین نگاه مدرن نشأت می گیرد. در جهان رسانه ها، پوستر یکی از ابزارهای ارتباط تصویری است که هنوز کارکرد خود را علیرغم وجود اینترنت، تلویزیون و دیگر رسانه ها از دست نداده است. بنابراین بررسی پوستر به عنوان یک رسانه در تبلیغ و معرفی صنایع دستی می تواند گامی در جهت تقویت و احیای آن محسوب شود.
در این پژوهش با تحلیلی پوسترهای صنایع دستی ده سال اخیر و بررسی نقاط قوت و ضعف آن ها، به این موضوع پرداخته شده که نقش و کارکرد پوستر در جامعه امروز به عنوان یک رسانه چگونه است و این که انسان معاصر چگونه با صنایع دستی ارتباط برقرار می کند. هدف از این تحقیق جلب توجه طراحان و سفارش دهندگان پوسترهای صنایع دستی به ضرورت های برقراری ارتباط چند جانبه " بصری و مفهومی" با موضوع و بهره گیری از خصلت ها و ویژگی های تصویری صنایع دستی است.  
نتایج پژوهش به روش کتابخانه ای و میدانی، نشان می دهد که پوسترهای صنایع دستی اکثراً با بی توجهی و رویکردی ساده انگارانه تهیه شده اند و ازداشته های معنایی و پشتوانه های فرهنگی این رشته در حد ناچیزی استفاده شده است. حال آنکه انواع مختلف صنایع دستی ایران واجد قابلیت های بصری پنهان و منحصر به فردی هستند که نه تنها برای استفاده در تبلیغات صنایع دستی بلکه به عنوان عناصر اصلی یک طراحی جذاب و متفاوت برای دیگر موضوعات نیز می تواند مورد استفاده طراحان قرار گیرند.
کلید واژه ها:
صنایع دستی، پوستر، مینی مالیزم، پست مدرنیزم، سمبل، هنرهای تجسمی، رسانه، ارتباط تصویری.


 


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :