کد خبر : 93141
تاریخ انتشار : 6 اسفند 1390 9:12
تعداد بازدید : 1023

جلوه های خط کوفی بنایی در هنر معاصر ...


 مقطع  تحصیلی. شماره  ثبت184

کارشناسی ارشد ارتباط تصویری
 
عنوان پایان نامه نظری

جلوه های خط کوفی بنایی در هنر معاصر
( با تأکید بر اپتیکال آرت، پیکسل آرت، گرید و...)

استاد راهنمای پایان نامه عملی -- استاد راهنما پایان نامه نظری

 صیفوری ،  بیژن
استاد مشاور -- نام دانشجو  نادری ،  فاطمه
ماه دفاع شهریور سال دفاع 1388
چکیده پایان نامه :

کارکرد و تداوم استفاده از نقش مایه های ملی- سنتی و بحث هویت در آثار طراحی گرافیک از دغدغه های طراحان هرکشوری است، این مهم نیاز به مطالعه ی هنر کهن و بررسی ظرفیت های استفاده از زیبایی شناسی سنتی در هنر معاصر و مدرن دارد یکی از وزنه های مهم هنر ایرانی خط و نوشتار است. خط عصاره ی تمدن بشری است که عامل اتصال گذشته و آینده و انتقال فرهنگ، علوم و اندیشه است. عنصری فرهنگی که بازتاب تمدن هر کشوری است. در این پژوهش، با هدف به روزکردن زیبایی شناسی سنتی و به کارگیری هنرهای کهن در آثار مدرن به بررسی خط کوفی بنایی، یکی از خطوط سنتی زیبا و متنوع و بررسی ظرفیت ها و جلوه های آن در هنر معاصر و طراحی گرافیک پرداخته شده است. در گردآوری این پژوهش به دو شیوه ی کتابخانه ای و میدانی با استفاده از یادداشت برداری، مشاهده و جستجوی اینترنتی پرداخته شده است. در فصل اول به بررسی خطوط اسلامی، تاریخچه خط کوفی بنایی و انواع آن، هندسه و هنر تزیینی اسلامی می پردازیم. در فصل دوم قرینه های مورد نظر از جمله : تایپوگرافی، اپتیکال آرت، پیکسل آرت، گرید و ... مورد مطالعه قرارگرفته است، فصل سوم که مهم ترین فصل این پژوهش است به بحث تطابق ویژگی های خط کوفی بنایی و هنر معاصر با توجه به معیارهای به دست آمده از فصل اول و دوم و ارائه تصویری می پردازد. باتوجه به فصول گذشته نتیجه گیری به دست آمده حاوی نکات جالبی، مبنی بر ظرفیت و استعداد این خط در سازگاری با هنر معاصر و هماهنگ بودن با سلیقه گرافیک مدرن بر خلاف سویه ی سنتی آن است. در فصل چهارم نمونه کارهای عملی ارئه شده است، پوسترهایی با موضوعات فرهنگی که با توجه به استفاده از ظرفیت های انواع خطوط کوفی بنایی طراحی شده اند.

کلید واژه
خط کوفی بنایی/ تایپو گرافی/ اپتیکال آرت/ پیکسل آرت/ گرید/ هندسه اسلامی

 


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :