کد خبر : 93139
تاریخ انتشار : 6 اسفند 1390 8:27
تعداد بازدید : 1386

بررسی عناصر بصری در پوستر های ورنریه کر


مقطع  تحصیلی .شماره  ثبت 197

کارشناسی ارشد گرافیک
  
عنوان پایان نامه نظری

بررسی عناصر بصری در پوسترهای ورنر یه کر
 
استاد راهنمای پایان نامه عملی
 پارسا نژاد ، کوروش
استاد راهنما پایان نامه نظری زندی ،  کیارش
استاد مشاور -- نام دانشجو  ایمنی ،  سمیه
ماه دفاع شهریور سال دفاع 1389
چکیده پایان نامه :

در بررسی و تحلیل عناصری بصری در پوسترهای ورنر یکر، به نکات بسیار مهم آثار او پرداخته شده است. حیطه اصلی پوسترهای وی فرهنگی و مربوط به موزه و نمایشگاه های هنری و تئاتر می باشد که هرکدام به تنهایی بر مخاطب خود تأثیری ماندگار و ژرف دارند. یکر با فضاسازی خاص و تایپوگرافی آزادگی و مهیج و متنوع خود توانسته آثار خود را در ذهن مخاطبان و طراحان دیگر کشورها متفاوت و ماندگار سازد. از نکات جالب توجه در آثار این هنرمند، حرکت، رنگ، عکس و ترکیب بندی بسیار جالب و زیبا و اعجاب انگیز می باشد. پوسترهای سیاه و سفید او از شاخصه های بارز آثار وی می باشد. تنوع در سبک و تغییر رویه کاری او در طی سال ها بر زیبایی آثارش افزوده است. در این راستا از آنجا که یکر برآمده از مکتب سوئیس و در ادامه جنبش پست مدرنیسم 1968 می باشد و نیز تایپوگرافی وی برگرفته از باسمه های ژاپنی می باشد، فصول اولیه به معرفی این مکاتب اختصاص داده شده است. روش مورد استفاده در تحقیق، مطالعه کتابخانه ای و همچنین استفاده از ابزار ماتریس مشاهده ای است که طی این روند، پروسه ایده تا طراحی مورد تحلیل قرار گرفته است. در نهایت، شناخت عناصری بصری، کادر، استفاده از رنگ و ریتم و فرم تایپوگرافی در فضای تجسمی ذهن این هنرمند به این نتیجه منجر شد که وی به تصویر کشیدن و استفاده مناسب از عکس و نوشتار در پوسترهایش که اغلب دارای موضوع فرهنگی می باشند بسیار با مهارت و با تجربه عمل می کند. شناخت این عوامل در ذهن بسیار مهم است که این شناخت اغلب با شیوه های متنوع و مطابق با قوانین خاصی، برای القای پیام یک پوستر یا یک اثر گرافیکی همراه است. همچنین تنش ایجاد شده توسط رنگ مشکی بر زیبایی و تنوع آثار وی افزوده است که این عوامل ریشه در نوع جهان بینی این هنرمند از طراحی گرافیک به ویژه شناخت او نسبت به مکاتب مختلف و شاخه های دیگر هنری مانند عکاسی دارد. باشد که بررسی این گونه آثار بستر مناسب و رو به رشد و آموزنده ای را برای دانشجویان و هنرمندان داخلی فراهیم سازیم.
کلید واژه:
 عناصر بصری، ورنر یکر، مکتب سوئیس، مکتب ژاپن، پست مدرنیسم، سینمای معنا گرا


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :