کد خبر : 93138
تاریخ انتشار : 3 اسفند 1390 12:20
تعداد بازدید : 358

بررسی ريشه هاي زيبايي شناسي و فرمی خط نستعلیق در نشانه نوشته های معاصر ایران


مقطع  تحصیلی .شماره  ثبت141

کارشناسی ارشد ارتباط تصویری  عنوان پایان نامه نظری

بررسی ريشه هاي زيبايي شناسي و فرمي خط نستعليق در نشانه نوشته هاي معاصر ايران
استاد راهنمای پایان نامه عملی استاد راهنما 
پایان نامه نظری
صیفوری ، بیژن
استاد مشاور  شوشه  ریز ،  صدیقه نام دانشجو              الهی ،  شهرزاد
ماه دفاع بهمن سال دفاع 1387
چکیده پایان نامه :

 خط نستعليق را مي توان جزئي جدانشدني از فرهنگ و هنر ايراني دانست. اين خط كه به حق آن را عروس خطوط اسلامي ناميده اند، حاصل ذوق و قريحه ي استاداني است كه در طي اعصار آن را با توجه به سلايق ايراني به اوج كمال رسانده اند. بي شك استفاده از خطي با پشتوانه اي چنين، در طراحي نشانه نوشته علاوه بر ايجاد زيبايي بصري، مي تواند هويت و فرهنگ ايراني را به مخاطب يادآور شود و به نوعي حس هم ذات بودن را به مخاطب منتقل كند.
 پژوهش فوق با هدف شناخت ويژگي ها و امكانات خط نستعليق، چگونگي استفاده از اين خط در طراحي نشانه نوشته و بررسي زيبايي شناسي خط نستعليق در طراحي نشانه نوشته هاي معاصر ايران شكل گرفت.در گردآوري اين پژوهش از دو شيوه ي كتابخانه اي و مشاهده اي با استفاده از ابزار پرسشنامه استفاده شد. جامعه ي آماري پژوهش كه شامل نشانه نوشته هاي هشت طراح معاصر ايراني است كه با استفاده از خطوط نستعليق و شكسته نستعليق طراحي شده اند، به وسيله ي پرسشنامه مورد بررسي و تحليل قرار گرفت و از يافته هاي آماري بدست آمده نتيجه گيري بعمل آمد. بر اساس نتايج به دست آمده مشخص شد كه طراحان حاضر در جامعه ي آماري در بيشتر موارد باتوجه به ويژگي هاي زيبايي شناسي و فرمي خط نستعليق، اين خط را براي طراحي نشانه نوشته انتخاب نموده اند و در اكثر موارد خط انتخاب شده رابطه اي بيانگرا با موضوع نشانه نوشته دارد.
كليد واژه ها:
نشانه / نشانه نوشته / ايران / خوشنويسي / نستعليق


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :