کد خبر : 93137
تاریخ انتشار : 3 اسفند 1390 12:4
تعداد بازدید : 970

رنگ، مفهوم و کاربرد سنگ فیروزه در هنر ایران دوران اسلامی


مقطع  تحصیلی . شماره  ثبت 390

کارشناسی ارشد صنایع دستی
 
عنوان پایان نامه نظری
رنگ، مفهوم و کاربرد سنگ فیروزه در هنر ایران دوران اسلامی
استاد راهنمای پایان نامه عملی -- استاد راهنما پایان نامه نظری
سامانیان ،  صمد
استاد مشاور   عطار  زاده ،  عبدالکریم نام دانشجو فر احمدی ،  نوشین
ماه دفاع شهریور سال دفاع 1389
چکیده پایان نامه :

 فیروزه، یکی از کهن ترین کانی های شناخته شده در ایران به شمار می رود و در فرهنگ ایرانی، همواره گوهری مقدس و ارزشمند بوده است. یافته های باستانی مربوط به هزاره های پیش از میلاد، از جمله: مهره های فیروزه در قبرهای شهر سوخته و قبرهای دوره محمد جعفر و کاربرد طلسم گونه ی فیروزه در سنگ نشانی ظروف جیرفت، ارتباط فیروزه با باورها و اعتقادات پیشینیان را نشان می دهند. در دوران اسلامی ایران نیز، تداوم کاربرد فیروزه در تزئین و ساخت ظروف سلطنتی، مهرها، زیور آلات، جنگ افزارها، اشیاء آیینی و غیره دیده می شود. 
ارزش مادی و زیبایی گوهرها و سنگ های گرانبها، به عنوان عنصری تزئینی، همواره مورد توجه هنرمندان بوده است، ولی مهم ترین شاخصه ی هنر ایرانی، مفاهیم نمادین نهفته در آثار است و متون دوران اسلامی حاکی از آن است که باورها و اعتقادات پیشینیان، در به کارگیری گوهرها، نقش به سزایی داشته اند و آنچه که موجب شکل گیری بسیاری از این مفاهیم می شود، نخست رنگ و نمود گوهر است. در این پژوهش، رنگ، مفهوم و کابرد سنگ فیروزه در هنر دوران اسلامی ایران، بررسی شده است.
ایرانیان به قداست فیروزه معتقد بودند، فیروزه را سنگ چشم زخم می نامیدند و باور داشتند که همراه داشتن آن آرامش بخش است و دارنده ی آن بر دشمنان پیروز می شود. در واقع، نمادگرایی فیروزه با رنگ آن پیوند تنگاتنگی داشته است و رنگ فیروزه ای که در القاء مفاهیم معنوی مؤثر بوده است، زینت بخش آثار هنری می گردد، چنانچه در دوره اسلامی، رنگ شاخص بناهای مذهبی است. در هنر اسلامی، ماده ی کار هنرمند، جنبه تجریدی و سمبلیک دارد، از این رو، فیروزه و جلوه های رنگی آن، که با فرهنگ ایرانی و محتوای هنر اسلامی همخوانی دارد، در قالب عناصری نمادین، در هنر ایران تجلی می یابند.
 
واژه های کلیدی:
سنگ فیروزه، کانی، گوهر، رنگ فیروزه ای، مفاهیم نمادین، هنر ایران، هنر اسلامی 


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :