کد خبر : 93133
تاریخ انتشار : 3 اسفند 1390 11:27
تعداد بازدید : 406

بررسي تطبيقي هنر كاشي كاري دوره صفوي و قاجار


مقطع تحصیلی. شماره ثبت پایان نامه393

کارشناسی ارشد صنايع دستي 
 
عنوان پایان نامه نظری

بررسي تطبيقي هنر كاشي كاري دوره صفوي و قاجار
از ديدگاه نقش و رنگ در مساجد امام و سيد اصفهان

استاد راهنمای پایان نامه عملی -- استاد راهنما پایان نامه نظری   گودرزی ،  مرتضی
استاد مشاور ماهر النقش ، محمود
نام دانشجو
فتحی هفتشجانی ، علیرضا
ماه دفاع شهریور سال دفاع 1389
چکیده پایان نامه :

مساجد از جمله آثاري هستند كه در طي دوران حكومت هاي اسلامي، اوج نصر و تزئينات زمانه را بخود ديده اند. شكوه و زيبايي معماري مساجد به تزئين و آرايش آن ها بستگي دارد، در ميان هنرهاي تزئيني بكار رفته در معماري اسلامي هنر كاشي كاري از ارزشي ويژه و خاص برخوردار است، لذا پرداختن به اصول و روش هاي طراحي كاشي در طي دوران گذشته، براي شناخت و آگاهي و استفاده امروزي در هنرهايي مانند كاشي كاري  و طراحي فروش امري ضروري بنظر مي رسد.
بنابراين اين تحقيق سعي دارد انواع طرح ها و نقوش گياهي بكار رفته در تزئينات كاشي كاري دو بناي شاخص مسجد امام و مسجد سيد از دو دوره صفويه و قاجاريه در شهر اصفهان را مورد بررسي قرار دارد. تفاوت و تشابهات آن ها را از نظر طرح ها، نقوش و رنگ ها بيان نمايد. بدين منظور در طي چهار فصل به ترتيب پيشينه تاريخي نقوش، تزئينات كاشي كاري  مسجد امام، تزئينات كاشي كاري مسجد سيد و سرانجام تطابق نقوش اين دو مسجد با هم و نتيجه گيري ارائه شده است. 
واژه هاي كليدي:
كاشي كاري طرح، نقش اسليمي، ختايي، گلفرنگ، رنگ، مسجد امام اصفهان، مسجد سيد اصفهان، هنر صفوي، هنر قاجاري.


 


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :