کد خبر : 93132
تاریخ انتشار : 3 اسفند 1390 11:23
تعداد بازدید : 304

شناخت ويژگي هاي بصري خط كوفي كاتبان وحي در سه قرن اول هجري


مقطع  تحصیلی .شماره  ثبت 382

کارشناسی ارشد صنايع دستي
عنوان پایان نامه نظری

شناخت ويژگي هاي بصري خط كوفي كاتبان وحي در سه قرن اول هجري
 راهنمای پایان نامه عملی طراحي تحليلي حروف فارسي بر پايه حروف كوفي كتابتي در سه قرن اول هجري استاد راهنما پایان نامه نظری استاد  راهنمای  نظری    : ذابح ،  ابوالفضل
استاد مشاور - نام دانشجو
  طالبی ،  حسن
ماه دفاع اسفند سال دفاع 1388
چکیده پایان نامه :

شناخت ويژگي هاي بصري خط كوفي همراه با توجه به اصول زيبايي شناسي خوشنويسي همواره به خوشنويسان و هنرمندان صنايع دستي، طراحان گرافيگ، طراحان حروف امكان مي دهد تا براي رسيدن به اهداف خود از ويژگي هاي اين خط بهره لازم را ببرند پژوهش حاضر، بدنبال بررسی ویزگی های خط کوفی کتابتی در سه قرن اول هجری از دو منظر، زیبایی شناسی قواعد خوشنویسی شامل ، ضعف و قوت، سطح و دور، سواد و بیاض، نسبت، کرسی،... و همچنین از زاویه اصول کلی زیبایی شناسی تصویر شامل، تعادل و توازن، ریتم، هماهنگی و... می باشد که در این رهگذر با مطالعه اسناد نوشتاری و مکتوبات و سایرآثار تصویری به روش کتابخانه ای وگردآوری اطلاعات، روند شکل گیری و سیر تحول خطوط، قبل از کوفی وکوفی تا قرن سوم هجری مورد مطالعه قرار می گیرد که حاصل آن کشف تکامل تدریجی خط کوفی از حیث کاربرد  قواعد و اصول خوشنویسی و توجه به مبانی هنر های تجسمی از قرن اول تا قرن سوم می باشدکه شایسته توجه و نگاه ویژه از ناحیه خوشنویسان و طراحان خط مي باشد و بكارگيري وتوجه بيشتر به موضوع كمك خواهد كرد كه در عرصه طراحي خط شاهد پیدایش و ايجاد خطوط جديد باشيم .
كليد واژه:
خط، كتابت، خط كوفي، اعراب و اعجام، تذهيب، اقلام، كاتبان وحي.


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :