کد خبر : 93131
تاریخ انتشار : 3 اسفند 1390 11:17
تعداد بازدید : 572

برسي نقش آب در نگارگري ايران( از سلجوقی تا صفوی)


مقطع  تحصیلی . شماره  ثبت 264

کارشناسی ارشد نقاشی
 
عنوان پایان نامه نظری

بررسي نقش آب در نگارگري ايران ( از سلجوقي تا صفوي)
استاد راهنمای پایان نامه عملی   خسروی ،  خسرو استاد راهنما پایان نامه نظری
تسلیمی ،  نصرالله
استاد مشاور  خلیلی فر ،  احمد نام دانشجو
 آل  ابراهیم  دهکردی ،  صبا
ماه دفاع آبان سال دفاع 1389
چکیده پایان نامه :

در رویارویی با نگارگری ایرانی، لذت واقعی آن گاه حاصل خواهد شد. که به درکی عمیق و درست از آن دست یافته باشیم. از آن جایی که نگارگری ایرانی، هنری است؛ نمادین و سرشار از معانی رمزی و ماورایی؛ برای شناخت این هنر، لازم است که بسترها و بنیاد شکل گیری آن و جریان تاریخی و فرهنگی و هنری که از آن ها تأثیر پذیرفته است را بشناسیم. از آن جایی که در سرزمین ایران به لحاظ شرایط ویژه جغرافیایی و نوع نگرش و جهان بینی حاکم بر ذهن و اندیشه مردمانش، آب پیشینه ای غنی دارد، آشنایی با مبانی فکری و اعتقادی و معنوی نماپردازی آن، زمینه شناخت ما را از هنرهای که حاوی این نماد هستند، همچون نگارگری را فراهم می سازد.
نگارگر ایرانی، به دلیل زمینه فکری و تعلقی که به عرفان و حکمت اسلامی دارد و نیز بهره گرفتن از دامنه می یابد. گسترده اندیشه و خیال ادبیات فارسی، کم نظیر می آفریند. آب در نگاگری ایرانی مضامین نمادین خود را باز می یاید.
این رساله کوشش دارد، جایگاه آب را به عنوان عنصری مقدس و ارزشمند در باورها و اعتقادات مردم ایران، چه قبل از اسلام و چه بعد از آن بررسی نماید. همچنین نقش آن را با تکیه بر این باورها و اعتقادات در هنرهای اسلامی، خصوصاً هنری که در آن، بیشترین نمود را پیدا می کند؛ یعنی هنر نگارگری ایرانی، از دوره سلجوقی تا صفوی؛ هم از لحاظ معانی نمادین و هم از لحاظ تصویری بررسی و تحلیل نماید.
واژگان کلیدی
آب- نگارگری ایرانی- اسطوره- آناهیتا- جویبار


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :