کد خبر : 93130
تاریخ انتشار : 3 اسفند 1390 11:12
تعداد بازدید : 291

بررسي هويت در پوسترهاي دهه ي سوم انقلاب اسلامي ايران


مقطع  تحصیلی . شماره  ثبت 191

کارشناسی ارشد ارتباط تصويري 
 
عنوان پایان نامه نظری

بررسي هويت در پوسترهاي دهه ي سوم انقلاب اسلامي ايران
استاد راهنمای پایان نامه عملی -- استاد راهنما پایان نامه نظری  صیفوری ،  بیژن
استاد مشاور
 شوشه  ریز ،  صدیقه
نام دانشجو  رفیعی ، مهشید
ماه دفاع شهریور سال دفاع 1389
چکیده پایان نامه :

در پژوهش حاضر هویت در پوسترهای دهه ی سوم انقلاب اسلامی ایران مورد بررسی قرار می گیرد. این پژوهش با دو روش کتابخانه ای، تحلیلی و استفاده از ابزار مشاهده و پرسش نامه صورت گرفته است. جامعه ی آماری این پژوهش پوسترهای نه طراح از طراحان گرافیک معاصر ایران را در بر می گیرد، که این طراحان از عناصر مشخصه ی هویت ایرانی در بعضی از پوسترهای خود استفاده کرده اند. نتیجه گیری که از یافته های آماری حاصل شده نشان می دهد، 9/84 % از کل پوسترهای جامعه ی آماری دارای هویت ایرانی هستند. طراحان حاضر در جامعه ی آماری در سال 1386 بیشترین تعداد پوستر در یک سال، یعنی 4/13% از مجموع کل پوسترهای دهه ی سوم را طراحی کرده اند و هم چنین آمار بیشترین تعداد پوسترهای هویت گرا، باز هم در سال 1386 با رقم 2/9% بوده است.
کلید واژه ها:
هویت ملی، هویت ایرانی، ایران، پوستر


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :