کد خبر : 93125
تاریخ انتشار : 3 اسفند 1390 8:22
تعداد بازدید : 273

ررسی راهکارهای توسعه و اثر بخشی آموزش صنایع دستی به منظور تعیین هویت ایرانی در میان دانش آموزان دوره راهنمایی


مقطع   تحصیلی . شماره  ثبت 349

کارشناسی ارشد صنایع دستی
 
عنوان پایان نامه نظری

بررسی راهکارهای توسعه و اثر بخشی آموزش
صنایع دستی به منظور تعمیق هویت ایرانی در میان
دانش آموزان دوره راهنمایی
استاد راهنمای پایان نامه عملی -- استاد راهنما پایان نامه نظری
زاویه ،  سعید
استاد مشاور
  آشوری ،  محمد   تقی
نام دانشجو
اعوانی ،  احمد  رضا
ماه دفاع اردیبهشت سال دفاع 1388
چکیده پایان نامه :

در جهان امروز که عصر سرعت و انفجار اطلاعات نام گرفته است، در هیاهوی رسانه های مختلف و برای نیل به اهداف جهانی سازی، جنبه های ملی، تاریخی و هویتی ملت ها همواره در معرض چالش های گوناگون قرار دارد. در کشور ما یکی از ارکان یا بستگی های مهم هویت ملی، هنر و فرهنگ ایرانی است که در کنار بستگی های جغرافیایی، زبانی، دینی و ...، تشکیل دهنده ی ساختار هویت ملی ایرانیان در طول تاریخ بوده است.
یکی از اهداف اصلی نظام آموزش و پرورش در هر کشوری شناخت، حفظ و تعمیق هویت ملی در نسل جدید است. در کشور ما با توجه به جوان بودن جمعیت و تعداد زیاد دانش آموزان، این وظیفه خطیرتر می نماید. در بین هنرهای ایرانی، صنایع دستی به جهت آن که تا گذشته ای نه چندان دور پیوندهای گسترده و عمیقی با زندگی اجتماعی ایرانیان در تمام ابعاد آن داشته اند، بازگو کننده بسیاری از آداب، رسوم، عقاید، و... در تاریخ ایران هستند و به همین جهت اهرم بسیار خوبی در جهت تعمیق هویت ملی در بین دانش آموزان مقطع راهنمایی هستند.
در این رساله سعی شده صنایع دستی را از جهاتی مورد توجه قرار دهیم که از لحاظ علوم و فنون امروزی قابل توجه هستند و مهم تر این که این قابلیت را دارا هستند که با ممزوج شدن در متون آموزشی دوره راهنمایی، ضمن این که روند آموزش دروس را تسهیل و ملموستر می کند، شناختی را در دانش آموزان به وجود می آورند که در نهایت موجب نهادینه شدن حس هویت ملی در آن ها خواهد شد.
آموزش هنر در مقطع راهنمایی در کشور ما با مشکلات اساسی و ساختاری زیادی روبروست، و سال هاست که مورد بی مهری و بی توجهی نظام آموزشی ما قرار گرفته است. کتاب های آموزش هنر به نظر می رسد که زمینه های مناسبی در جهت استفاده از قابلیت های رشته های مختلف صنایع دستی در جهت تعمیق هویت ملی در دانش آموزان می باشند.
علیرغم تمامی این مزیت ها و شعارهای مسئولین آموزش و پرورش، مبنی بر این که قصد بومی سازی متن دروس و تدوین درس ملی را دارند، قابلیت های فراوان صنایع دستی در تدوین متون آموزشی مورد غفلت و بی مهری واقع شده و استفاده از آن در چاپ تصاویر بی هدف و ارایه اطلاعات ناقص، نامفهوم و بعضاً نادرست خلاصه شده است.
کلید واژه ها:
هویت، هویت ملی، صنایع دستی، آموزش هنر، دوره راهنمایی.

 


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :