کد خبر : 93124
تاریخ انتشار : 3 اسفند 1390 8:8
تعداد بازدید : 228

قطعه برای تار و ارکستر سنفونیک


مقطع  تحصیلی . شماره  ثبت310

کارشناسی ارشد آهنگسازی
 
عنوان پایان نامه نظری

قطعه برای تار و ارکستر سنفونیک
کوارتت زهی ایرانی

استاد راهنمای پایان نامه عملی
 اسلامی ، امیر  حسین
استاد راهنما پایان نامه نظری
جن اسلامی ،  امیر  حسین
استاد مشاور


 ضرابی ،  تقی

نام دانشجو  امان آبادی ،  فاطمه
ماه دفاع اسفند سال دفاع 1388
چکیده پایان نامه :


پایان نامه ی حاضر قطعه ای برای تار و ارکستر سمفونیک می باشد که بر اساس فضاهای مقام های موسیقی ایرانی ( مقام دشتی و مقام همایون ) و ریتم های برگرفته از ادوارِ ایقاعی موسیقی قدیم ایران در یک موومان طراحی شده است.


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :