کد خبر : 93123
تاریخ انتشار : 3 اسفند 1390 8:3
تعداد بازدید : 306

بررسی روند تحول شیوه های طراحی گرافیک از دهه چهل تا امروز در ایران


مقطع  تحصیلی . شماره  ثبت 185

کارشناسی ارشد ارتباط تصویری
 
عنوان پایان نامه نظری

بررسی روند تحول شیوه های طراحی گرافیک از دهه چهل تا امروز در ایران

استاد راهنمای پایان نامه عملی -- استاد راهنما پایان نامه نظری صیفوری ،بیژن
استاد مشاور
 صمدی ،  هاجر
نام دانشجو ناظم  بکایی ،  هنگامه
ماه دفاع اسفند سال دفاع 1388
چکیده پایان نامه :

 بـا پیش رفت جـوامع انسانـی و امکانات فنی و تکنولوژی در جهان، ارتباط تصویری (گرافیک ) دچار تحولات بسیاری گشته و تأثیراتی که هر شرایط چون امکانات، محدودیت های ابزار، فشارهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی و مکاتب هنری بر هنر گرافیک گذاشته، قابل توجه و بررسی است.
 در این پژوهش تغییر و تحولات هنر گرافیک در جهان و ایران مورد بررسی قرار گرفته است و این که چه دورانی طی شده تا گرافیک مدرن و به شکل امروزی در سراسر جهان پدید آید، نکته ایست قابل تأمل و پر اهمیت. با آگاهی از گذشته، نسل های امروزی طراحان گرافیک بهتر می توانند، گرافیک را پیش ببرند.
 هنر گرافیک در ایران با تأثیر از تحولات گوناگون دارای بازتاب و سبکی منحصر به خود شده که بی تأثیر از گرافیک جهان نبوده است و در سال های اخیر بیش از پیش در عرصه بین المللی مطرح شده است. با بررسی تاریخ، آثار و اندیشه های هنرمندان گذشته، و دست یافتن به فرهنگ و عناصر غنی ایران، می توان این روند را با آگاهی و قانون مندی پیش برد و به عرصه های بالاتری دست یافت.
در فصل یکم و دوم این پژوهش تأثیرگذارترین وقایع تاریخی جهان و ایران گردآوری شده و در فصل سوم با توجه به روند تاریخ گرافیک، رسیدن به ویژگی های گرافیک ایرانی از نتایج به دست آمده است.

 


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :