کد خبر : 93120
تاریخ انتشار : 3 اسفند 1390 7:38
تعداد بازدید : 255

شناسایی و سامان دهی نقشه و نگاره های قالی سیستان


مقطع تحصیلی. شماره  ثبت385

کارشناسی ارشد صنایع دستی
 
عنوان پایان نامه نظری

شناسایی و سامان دهی نقشه های قالی سیستان
پایان نامه عملی
طراحی نقشه قالی با استفاده از نقش و نگاره های قالی سیستان
استاد راهنما پایان نامه نظری دادشی ،  ایرج .نظری سعید آبادی ،  سلیمان ، عملی
استاد مشاور
هوشیار ،  مهران
نام دانشجو  پیری ،  علی
ماه دفاع تیر سال دفاع 1389
چکیده پایان نامه :

سیستان سرزمین پیچش باد، تابش آفتاب، طلایی گندم زار و آبی هامون حیات بخش است و این همه زیبایی و شکوه همواره الهام بخش هنرمندان سیستان جهت خلق آثار بدیع و زیبا در ادوار مختلف تاریخ پرفراز و نشیب آن بوده است. قالی سیستان یکی از  این هنرهای اصیل است که با وجود سابقه ی طولانی اش، هنوز دارای نقشه ی مشخصی نیست و بافندگان به صورت تجربی، نقش ها را می آموزند و این نقوش، سینه به سینه از مادر به دختر و از استاد به شاگرد منتقل شده است. نبود نقشه و شیوه ی انتقال سینه به سینه ی نقوش قالی موجب شده است تااین نقوش آسیب های فراوانی را وارد ساخته است. عدم وجود نقشه، تولید قالی های اصیل سیستان را از رونق انداخته است، چنان که اکثر بافندگان سیستانی به بافت نقشه های سایر مناطق از قبیل قم، تهران و یزد روی آوردند. با توجه به توقف تولید قالی های اصیل سیستانی بیم آن می رود که با از بین رفتن آخرین استادکاران این هنر بومی و اصیل، طومار قالی اصیل سیستانی برای همیشه در هم پیچیده شود و نقوش آن نیز به فراموشی سپرده شوند. در این پژوهش سعی برآن است تا به شیوه ی توصیفی، تحلیلی؛ نقوش اصیل قالی سیستان شناسایی شود و پس از تجزیه و تحلیل و انجام اصلاحات مورد نیاز، نقش مایه های اصیل آن به صورت شطرنجی بازطراحی و دسته بندی گردد. طراحی نقوش قالی سیستان برای نخستین بار در قالب شطرنجی، امکان تهیه ی نقشه های اصیل و روزآمد را فراهم نموده است و راه را برای تولید و رونق مجدد قالی های اصیل سیستان هموار ساخته است. نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد که نقوش قالی های اصیل سیستان به ویژه نقش مایه های هندسی، ریشه در فرهنگ بومی منطقه دارد و نقش مایه های حیوانی و گیاهی نیز اغلب از اقلیم و محیط طبیعی منطقه الهام گرفته است.

واژگان کلیدی:
سیستان، قالی سیستان، نقش مایه های قالی سیستان.


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :