کد خبر : 93117
تاریخ انتشار : 3 اسفند 1390 7:24
تعداد بازدید : 233

قطعه برای تار و ارکستر


مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد آهنگسازی
عنوان پایان نامه نظری

قطعه برای تار و ارکستر

استاد راهنمای پایان نامه عملی
دکترکیاوش صاحب نسق
استاد راهنما پایان نامه نظری
دکترکیاوش صاحب نسق
استاد مشاور ستاد تقی ضرابی نام دانشجو
مهدی حاجی قاسمی
ماه دفاع - سال دفاع
چکیده پایان نامه :

 براساس مستندات موجود، هنر بداهه نوازی و همچنین اجرای مترهای پیچیده توسط نوازندگان سازهای ایرانی دو ویژگی غیرقابل انکار در موسیقی ایرانی است. ایده های اولیه برای شکل گیری اثر حاضر از همین نقطه شروع و رفته رفته قوت گرفت، در واقع این اثر حاضر تلاشی برای رسیدن به نتایج زیر:
1- اجرای قطعات آوازی برای ساز ایرانی با تمام اجزای موسیقی ایرانی و با همراهی ارکستر که بر اساس یک گوشه از ردیف موسیقی ایرانی شکل گرفته و در این تعامل بتوان برای ارکستر به شکلی خطوط را طراحی کرد که حتی با اجرای بداهه ی ساز تکنواز در آن گوشه ی خاص نه تنها لطمه ای به ارکستر و تکنواز وارد نشود، بلکه هر دو عامل، نقش مکمل و تقویت کننده ی یکدیگر را به عهده داشته باشند.
2- وارد کردن مترهای تازه در ارکستر- این مترها می توانند شناخته شده و یا حتی مترهای ساخته شده توسط آهنگسازان باشند ( طبعاً مترهایی مورد بحث است که از موسیقی ایرانی استخراج شده اند. )
3- تقابل تکنواز و ارکستر به گونه ای که پس از معرفی مطلبی توسط تکنواز، ارکستر از حاشیه ی همراهی به درون آمده و رفته رفته بی آن که خلاء ای ایجاد گردد محور چرخش ها به دست ارکستر بیفتد و مدام این عمل تکرار گردد. ( البته با شرط حضور ساز تکنواز. چرا که اگر در بخش هایی تکنواز حضور نداشته باشد به طور طبیعی محور چرخش ها به  دست ارکستر می افتد.)
شایان ذکر است یکی از راه های جهانی کردن موسیقی ایران، می تواند کاربرد این نوع موسیقی به همراه ارکستر جهانی باشد. محبوبیت موسیقی ارکسترال در کل دنیا، گواه این مدعاست. با توجه به این موارد آهنگسازان ایرانی می توانند با تمرکز روی این فاکتورها سهم بزرگی در جهانی کردن موسیقی ایرانی داشته باشند.


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :