کد خبر : 93116
تاریخ انتشار : 3 اسفند 1390 7:20
تعداد بازدید : 554

بررسی و ریشه یابی نقش زنجیره ی خمپا و تجلی ان هنر دوره اسلامی ایران


مقطع  نحصیلی. شماره  ثبت 391

کارشناسی ارشد گرایش پژوهش هنر
 
عنوان پایان نامه نظری

بررسی و ریشه یابی نقش زنجیره ی خمپا و تجلی آن
در هنر دوره ی اسلامی ایران
استاد راهنمای پایان نامه عملی -- استاد راهنما پایان نامه نظری  سامانیان ،  صمد 
استاد مشاور  عطار زاده ،  عبدالکریم نام دانشجو   حسن  زاده ،  مینا
ماه دفاع - سال دفاع 89-1388
چکیده پایان نامه :

یکی از راه های ارتباط با فرهنگ و هنر اقوام مختلف، شناخت باورها و اعتقادات آن هاست. در بسیاری از موارد، این باورها در قالب نقوش تزیینی بر روی آثار هنری ظاهر می شوند، از این رو، شناخت این نقوش اهمیت بسزایی پیدا می کند. نقش زنجیره ی خمپا یکی از نقوشی است که در بین فرهنگ های متعددی در طول تاریخ بر روی آثار به عنوان یک آرایه ی نمادین و تزیینی به کاررفته است.
هدف کلی این پژوهش ریشه یابی و شناخت منشأ و پیدایش نقش زنجیره ی خمپا در هنر ایران، هرچند ناشناخته، قبل و بعد اسلام وجود داشته است و احساس نیاز به شناخت نقوش و نمادها در فرهنگ و هنر ایران و کسب آگاهی بیشتر جهت دریافت پیشینه ی آن ها در هنرهای مختلف سبب شد تا به بررسی این آرایه در هنر ایران به خصوص در دوره ی اسلامی پرداخته شود.
در این پژوهش از روش های توصیفی و تحلیلی استفاده شده که در این روش ها با تکنیک های پژوهشی شامل مشاهده، مطالعات کتابخانه ای و تحقیقات میدانی صورت گرفته اند. در پژوهش حاضر ضمن آشنایی با نقش زنجیره ی خمپا در فرهنگ نامه های مختلف و شناخت تاریخی و سمبلیک آن، انواع نقش و ارتباط آن با سایر نقوش بررسی می شود. سپس، این نقش در دو تمدن چین و یونان باستان دنبال شده و به بررسی این آرایه ی تزیینی در هنر ایران، در دوره ی قبل و بعد از اسلام و تجلی آن در هنرهای اسلامی پرداخته شده است.
نقش زنجیره خمپا به عنوان یک نقش ساده و هندسی، اگر چه از سده های اولیه اسلامی در هنر ایران وجود داشته، اما با تأسی از عوامل مختلف در دوره ی سلجوقی و ایلخانی به صورت چشمگیری بر روی آثار هنری دیده می شود.
واژگان کلیدی:
نقوش تزیینی، زنجیره ی خمپا، نماد، چین، یونان، ایران.

 


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :