کد خبر : 93112
تاریخ انتشار : 3 اسفند 1390 6:50
تعداد بازدید : 437

بررسی قابلیت های مفهومی خط نستعلیق درگرافیک معاصر ایران


مقطع تحصیلی . شماره  ثبت159

کارشناسی ارشد ارتباط تصویری
 
عنوان پایان نامه نظری

بررسی قابلیت های مفهومی خط نستعلیق در گرافیک معاصر ایران
استاد راهنمای پایان نامه عملی -- استاد راهنما پایان نامه نظری
 صیفوری ،  بیژن
استاد مشاور -- نام دانشجو  
خلیلی ، داود
ماه دفاع شهریور سال دفاع 1388
چکیده پایان نامه :


 در هر اثر گرافیکی دو عنصر مهم و حیاتی وجود دارد: فرم و محتوا. این موضوع در مورد آثار گرافیکی برگرفته از خط نستعلیق نیز صدق می کند. آثاری که  از حروف تکامل یافته و به غایت زیبای این خط به عنوان متریال طراحی استفاده می کنند باید هم به لحاظ زیبایی شناسی بصری مبتنی بر خط نستعلیق کامل و بدون نقص باشند و هم مفهوم مورد انتظار را به خوبی به مخاطب منتقل نمایند. با توجه به تلاش هایی که کم و بیش در مورد فرم خط نستعلیق انجام گرفته پژوهش حاضر قصد آن دارد که قابلیت های مفهومی این خط را در گرافیک معاصر ایران بررسی نماید.
پر واضح است که در یک اثر بصری فرم و مفهوم هیچ گاه از یکدیگر جدا نیستند و همیشه فرمی توسط طراح به وجود می آید که منجر به ایجاد مفهومی برای مخاطب می گردد. بنابراین برای انتقال مفهوم به صورت کامل و مطلوب، شناخت قابلیت های فرمی و شرایط خاص این خط لازم و ضروری می نماید. این پژوهش در مورد این قابلیت ها که می توان از آن ها در زمینه انتقال مفهوم بهره جست صحبت می نماید.
در فصل اول جهت آشنایی خواننده و به عنوان مدخل بحث، کلیاتی در مورد خط نستعلیق ارائه شده است که سعی شده از مطالب تکراری پرهیز به عمل آمده و مطالبی آورده شود که هم کمتر به آن پرداخته شده و هم در ارتباط مستقیم با موضوع پژوهش دارند. در فصل دوم قابلیت های این خط در انتقال مفهوم بررسی شده اند که از موارد زیادی که وجود داشت به موضوعات کنتراست، ترکیب بندی، ریتم و تناسب پرداخته شد.  
فصل سوم شامل ارتباط میان فرم و مفهوم در خط نستعلیق می باشد که دو مورد از مهمترین مسایل این خط، یکی دور ( به عنوان شالوده فرمی خط نستعلیق ) و دیگری ارتباط این خط با عرفان و ادبیات مورد بررسی قرار گرفته اند. جهت نتیجه گیری مطلوب از موارد یاد شده، در فصل چهارم به طبقه بندی آماری تجزیه و تحلیل 8 اثر منتخب پرداخته شده است و در پایان، نتیجه گیری از تجزیه و تحلیل آثار ارائه و چند مورد به عنوان پیشنهاد مطرح گردیده است. آخرین فصل نیز شامل ارائه کارهای پروژه عملی می باشد که تعدادی پوستر، نشانه نوشته و جلد کتاب با متریال خط نستعلیق طراحی و ارائه شده است.

 


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :