کد خبر : 93111
تاریخ انتشار : 3 اسفند 1390 6:43
تعداد بازدید : 331

بررسی پوسترهای مرتبط با حقوق کودک در سه دهه اخیر


 مقطع  تحصیلی . شماره  ثبت 161

کارشناسی ارشد ارتباط تصویری  عنوان پایان نامه نظری

بررسی پوسترهای مرتبط با حقوق کودک در سه دهه اخیر
استاد راهنمای پایان نامه عملی -- استاد راهنما پایان نامه نظری
لاری ،  مریم
استاد مشاور شوشه  ریز ،  صدیقه نام دانشجو
درستی ،  نیلوفر
ماه دفاع شهریور سال دفاع 1388
چکیده پایان نامه :

 امروزه بر اثر نا آشنایی مردم نسبت به حقوق کودک، صدمات زیادی بر این قشر جامعه وارد گشته است؛ تا جایی که در سال 1989 میلادی پیمان نامه ای مختص کودکان درج گردید. از آنجا که انسان و هنر پیوند دیرین و گسست ناپذیری با هم دارند و شاخه های متنوع هنری حضور مؤثر و نیرومند خویش را در تمامی عرصه های حیات به ثبوت رسانده اند، استفاده از ارتباطات بصری جمعی برای آشناکردن عام نسبت به حقوق کودکان ضرورت دارد. ارتباط بصری نوعی ارتباط جهانی است، و محدودیت هایی که بر زبان نوشتاری حاکم می باشد، در آن وجود ندارد و یک فرد بی سواد هم می تواند به مانند شخص تحصیل کرده ای، با آن ارتباط برقرار نماید و آن را بفهمد؛ اما در پوسترهای مرتبط با حقوق کودک زبان تصویر وظیفه ای دقیق تر، بر عهده دارد و درک آن همراه با شرکت تماشاگر در فرآیندی آموزشی می باشد.
 هدف از انجام بررسی و تحلیل عناصر بصری در پوسترهای مرتبط با حقوق کودک، آشنایی با چگونگی برخورد هنرمند با فرم و رابطه آن با محتوا می باشد؛ جامعه آماری پژوهش شامل 280 پوستر در ارتباط با موضوع حقوق کودک می باشد؛ تعداد 100 پوستر به عنوان جامعه نمونه مورد بررسی قرارگرفتند که 25 پوستر مربوط به سازمان یونیسف می باشد. در شیوه گردآوری مطالب پژوهش؛ روش کتابخانه ای، تحلیلی، و مشاهده ای همراه با استفاده از ابزار پرسشنامه و تشکیل ماتریس مورد استفاده قرار گرفته است.
نتایج به دست آمده از تحلیل پوسترها، حاکی از آن است که اغلب آن ها در قطع مستطیل عمودی طراحی شده اند. تحلیل آثار شاخص نیز نشان می دهد که طراحان، در طراحی توجه ویژه ای به انتقال مفاهیم با استفاده از نشانه تصویری داشته اند؛ با توجه به این که نشانه تصویری و نوشتاری تقریباً یکسان کاربرد داشته است. تأثیرگذاری عکس با کاربرد نقش انسان در اکثر آثار مشاهده می گردد؛ همچنین ترکیب بندی قرینه تعداد بیشتری از آثار را به خود اختصاص می دهد؛ از لحاظ ساختار رنگی، کنتراست بر دیگر ترکیب های رنگی برتری دارد.
 
کلید واژه ها:
پوستر/ حقوق/ کودک


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :