کد خبر : 93110
تاریخ انتشار : 3 اسفند 1390 6:38
تعداد بازدید : 258

بررسي «در » و «درگاه» در نقاشي دوره تيموري و صفوي


مقطع تحصیلی .شماره  ثبت  257

کارشناسی ارشد نقاشی  عنوان پایان نامه نظری

بررسي «در » و «درگاه» در نقاشي دوره تيموري و صفوي

استاد راهنمای پایان نامه عملی -- استاد راهنما پایان نامه نظری
 کامرانی ،  بهنام 

استاد مشاور
د تسلیمی ،  نصرالله
نام دانشجو
  دولت آبادی ،  فاطمه
ماه دفاع شهریور سال دفاع 1389
چکیده پایان نامه :

چگونگی رابطه هنرهای سنتی با یکدیگر و یافتن عناصر مشترک بین این هنرها می تواند ما را به جهات تازه ای از درک و تحلیل آنها سوق دهد. با نگاهی گذرا به نقاشی های سنتی ایران ما شاهد استفاده مکرر نگارگران ایرانی از عناصر و فضاهای معمارانه در این نگاره ها هستیم. فضاهای ورودی که یکی از اجزاء لاینفک معماری هر دوره ای به حساب می آید در این نگاره ها به صورت بارزی مشهود است. این فضا از امتیازات خاصی برخوردار است، زیرا علاوه بر کارکرد اصلی آن به عنوان یک فضای ارتباطی، نشان دهنده فرهنگ و الگوهای رفتاری، ارزش های معنوی و اجتماعی دوران خود نیز هست. با در نظر گرفتن اهمیت این فضاها و کثرت استفاده آن ها در نگاره های دو عصر انتخابی تیموری وصفوی پرداخته است. همچنین تأثیر ساختاری و معنایی "در و درگاه" در ترکیب بندی و فضاسازی نگاره ها نیز مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های این تحقیق نشان می دهد که از نظر زیبایی شناسی، هنرمند در بیشتر موارد از الگوهای در و درگاه زمان خود در نقاشی ها بهره جسته، اما لزوم قرار گرفتن تصویر در و درگاه در نقاشی استفاده می کرده است. تحلیل ساختاری در و درگاه در نقاشی ها نیز نشان می دهد که هنرمند نقاش با استفاده از تمهیداتی که در فرم و جایگاه در و درگاه در تصویر می داده به نوعی به چگونگی ترکیب بندی و فضاسازی نگاره و پیشبرد موضوع داستان کمک می کرده است.
روش مورد استفاده در جمع آوری مطالب این تحقیق کتابخانه ای بوده است. و روش بررسی آثار با یک تحلیل کیفی و در مواردی با تطبیق عناصر تصویری مشابه که بیشتر دیدگاه های زیبایی شناسانه بر آنان حاکم بوده سعی بر کشف و تحلیل نکات تازه آثار داشته است.

کلید واژه ها:
معماری ایرانی، نگارگری ایرانی، ادبیات ایرانی، در و  درگاه، ترکیب بندی


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :