کد خبر : 93107
تاریخ انتشار : 3 اسفند 1390 6:27
تعداد بازدید : 1641

بررسی نقش و مفهوم انار در هنر ایران تا پایان دورهی صفویه


مقطع تحصیلی . شماره  ثبت 363

کارشناسی ارشد صنایع دستی  عنوان پایان نامه نظری

بررسی نقش و مفهوم انار در هنر ایران تا پایان دوره ی صفویه
استاد راهنمای پایان نامه عملی -- استاد راهنما پایان نامه نظری
 سامانیان ،  صمد
استاد مشاور
 مظاهری ،  مهر  انگیز
نام دانشجو  رستخیر ،  سارا 
ماه دفاع دی سال دفاع 1388
چکیده پایان نامه :

 انار از قدیمی ترین میوه های شناخته شده برای بشر است. این میوه در آغاز کشاورزی به صورت وحشی می روئیده است و بعدها از اولین میوه های کشت شده به دست بشر به شمار می آید. شواهد باستان شناسی حاکی از وجود نقش انار بر روی سفالین هزاره های چهارم و سوم پیش از میلاد مسیح است.
 یکی از مهمترین عوامل شکل دهنده هنر ایران، ارتباط بسیار نزدیک بین هنر و آداب معنوی برگرفته از مذهب می باشد. به عبارت دیگر، یکی از شاخصه های مهم هنر ایرانی، نگاه معنوی هنرمند در اثر هنری خویش است. این نگاه معنوی همواره در طول تاریخ هنر ایران با صورت های گوناگونی نمایان گردیده است.
 بسیاری از هنرمندان از مفاهیم عمیق و اندیشه های بلند عرفان اسلامی و حکمت الهی  ایران باستان بهره گرفته و جلوه هایی از آن را در آثار هنری خویش در قالب عناصری نمادین متجلی نموده اند. تحقیق و مطالعه در مورد مفهوم نمادین گیاهان می تواند، بسیاری از اعتقادات ریشه ای و باورهای ذهنی مردمانی که این نقوش را برای اولین بار به کار برده اند، آشکار و ارزش واقعی نقش را هویدا سازد.
چنانچه بار معنوی و مفهوم ریشه ای یک نقش را بدانیم، در نقش پردازی و کاربرد آن، علاوه برجنبه های شکل شناختی، ماهیت و نشانه های فرهنگی این نقوش نیز مورد اهمیت قرار می گیرد. در این تحقیق، نقش انار و ارتباط میان نقش و مفهوم نمادین انار مورد بررسی قرار می گیرد. انار در اساطیر و هنرهای ایران باستان از دوران پیش از تاریخ، مقامی والا و رسالت رمزی و نمادی پردامنه داشته است. نقش انار بر روی آثار هنری، نمادی از معانی عمیق زندگی از جمله: بی مرگی، کثرت در وحدت، باروری دراز مدت، حاصلخیزی و وفور حکایت دارد.
 
کلید واژه ها:
انار- هنر ایران- نیلوفر- نماد- ختایی- باروری- گل شاه عباسی  


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :