کد خبر : 93103
تاریخ انتشار : 3 اسفند 1390 5:58
تعداد بازدید : 381

بررسی نقوش انسانی سفالینه های پیش از تاریخ فلات مرکزی ایران از جنبه آئینی-اجتماعی


مقطع تحصیلی
386شماره ثبت

کارشناسی ارشد صنایع دستی
 
عنوان پایان نامه نظری

بررسی نقوش  انسانی سفالینه های پیش از تاریخ فلات مرکزی
ایران از جنبه آیینی- اجتماعی
استاد راهنمای پایان نامه عملی -- استاد راهنما پایان نامه نظری
عطارزاده ، عبدالکریم
استاد مشاور هوشیار ، مهران نام دانشجو  سرودی ،  شیرین
ماه دفاع شهریور سال دفاع 1389
چکیده پایان نامه :

هدف از انجام این پژوهش بررسی آثار سفالین به جای مانده از دوره پیش از تاریخ در فلات مرکزی ایران به جهت شناخت فرهنگ و اندیشه تولیدکنندگان این آثار و ریشه یابی نقوش انسانی در بسترهای آیینی- اجتماعی است. ضرورتی که باعث انجام این پژوهش گردید این است که تاکنون درباره فرم شناسی و ریخت شناسی سفال، مبانی بصری نقوش روی سفال و طبقه بندی نقوش، پژوهش های گسترده ای توسط محققان صورت گرفته است، اما به مسائلی چون تأثیرات محیط، اجتماع و افکار انسان پیش از تاریخ بر روی تولید سفال کمتر پرداخته شده است. در راستای انجام این پژوهش با استفاده از روش میدانی، کتابخانه ای، مشاهده، مصاحبه و گردآوری اطلاعات به طبقه بندی و تدوین و در نهایت تحلیل و نتیجه گیری پرداخته شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که تولید سفالینه های پیش از تاریخ در فلات مرکزی ایران فعالیتی گروهی بوده و به عنوان بخشی از فعالیت های تولیدی متضمن زندگی و بقای جامعه بوده است. خلق این آثار در ابتدا مستقل از مذهب بوده، با این حال زیباترین ظروف سفال با کاربردهای مذهبی رواج یافته است. این مطلب نشان دهنده وابستگی هنر این دوران به مذهب، در فلات مرکزی ایران بوده است. نقوش مورد بررسی تقدم طبیعت گرایی را نسبت به آرمان گرایی به نحو بارزتری ثابت می کند. با بررسی نقوش سفالینه ها به تفکیک تپه های باستانی متوجه وجوه اشتراک زیادی در این نقوش با یکدیگر می شویم. ازجمله عوامل مهمی که در روند شکل گیری ویژگی های هنری و تحولات آن در دوران پیش از تاریخ، تأثیر داشته، می توان به شیوه های تولید اقتصادی، عوامل زیست محیطی و تحولات اجتماعی و مذهبی اشاره کرد.
کلید واژه ها:
سفال، هنر پیش از تاریخ، فلات مرکزی ایران، تأثیرات آیینی، تأثیرات اجتماعی، نقوش.


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :