کد خبر : 93101
تاریخ انتشار : 3 اسفند 1390 5:47
تعداد بازدید : 353

دستورالعمل های ساخت رنگ های گیاهی برای رنگرزی تکرار پذیر


مقطع  تحصیلی . شماره  ثبت 374

کارشناسی ارشد صنایع دستی  عنوان پایان نامه نظری
دستورالعمل های ساخت رنگ های گیاهی برای رنگرزی تکرار پذیر
استاد راهنمای پایان نامه عملی -- استاد راهنما پایان نامه نظری
 احمدی ،  زهرا
استاد مشاور
  جوکار ،  جلیل
نام دانشجو  شایق  بروجنی ،  نر گس
ماه دفاع اسفند سال دفاع 1388
چکیده پایان نامه :

قدمت استفاده از رنگزای گیاهی روناس در رنگرزی منسوجات به هزاره ی دوم پیش از میلاد باز می گردد. این رنگزا فام های متفاوتی از رنگ قرمز ایجاد کرده و برای رنگرزی خامه های قالی همواره مورد استفاده قرار می گیرد. ماده ی رنگزای این گیاه در ریشه ی آن قرار دارد. هرچه سن گیاه بیشتر باشد، ماده رنگزای موجود در ریشه آن فضای بیشتری را در برمی گیرد. سن و محل رویش آن تأثیر به سزایی در رنگ حاصله دارد.
این پژوهش طی عملیات آزمایشگاهی به بررسی متغیرهای تأثیرگذار بر رنگرزی الیاف پشمی با روناس چهار منطقه ی مختلف، به منظور بررسی اهمیت نسبی پارامترهای مؤثر بر رنگرزی طبیعی انجام شد. متغیرهای مورد آزمایش در این تحقیق نوع روناس و میزان آن، روش دندانه دادن کالای نساجی و میزان دندانه مصرفی، نوع اسید در حمام دندانه و رنگرزی، چگونگی پخت روناس، نسبت L:G ، دما، میزان و نوع آب مصرفی و نوع عملیات پس از رنگرزی بودند.
 نمونه های مختلف به دست آمده از این عملیات با هدف دست یابی به رنگ همانندی تحت آزمایش های رنگ سنجی، طیف سنجی و اندازه گیری ثبات های عمومی قرارگرفتند.  با بررسی نتایج به دست آمده در تحقیق مشخص شد که تأثیرPH  در حمام های دندانه، پخت روناس، رنگرزی فام رنگی و ثبات های عمومی بسیار زیاد است. سختی آب مورد استفاده و نوع عملیات پس از رنگرزی و شرایط آن نیز در فام و میزان ثبات رنگ مؤثر بود، در صورتی که تأثیر L:G در ویژگی های رنگرزی ناچیز بود.
تأثیر درجه حرارت رنگرزی در افزایش جذب ماده رنگزا در هر چهار نوع روناس روند یکسانی را نشان داد. اما درصد ماده رنگزای روناس در شرایط رنگرزی و دندانه دادن برای روناس ها متفاوت بود که نحوه ی جایگزینی شرایط برای رسیدن به فام های یکسان (تکرارپذیر) در این تحقیق ارائه گردیده است.

کلمات کلیدی:
رنگرزی سنتی، روناس، خامه قالی، فام رنگی، رنگرزی تکرارپذیر.
 


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :