کد خبر : 93097
تاریخ انتشار : 2 اسفند 1390 11:58
تعداد بازدید : 519

معرفی نثاری تونی شاعر شیعه مذهب قرن دهم هجری و ویژگی های نمایشی قصه های نمادین سرو تذرو


مقطع  تحصیلی . شماره  ثبت624

کارشناسی  ارشد  ادبیات  نمایشی عنوان پایان نامه نظری
معرفی نثاری تونی شاعر شیعه مذهب قرن دهم هجری
و ویژگی های نمایشی قصّه های نمادین سرو و تذرو
پایان نامه عملی
نمایشنامۀ " نش با مسئولیت محدود " اقتباسی از دیوان
سرو و تذرو
استاد راهنما پایان نامه نظری کامیابی  مسک ،  احمد
 
استاد مشاور روحانی ، علی نام دانشجو  عطر  چی ، احمد
ماه دفاع - سال دفاع 88- 1387
چکیده پایان نامه :
چکیده:
نثاری تونی شاعر شیعه مذهب قرن دهم هجری، نویسنده ی دیوان عاشقانه سرو و تذرو از شعرای گمنام ایران می باشد که بررسی اثر او به عنوان یکی از آثار ادیبان کهن ایرانی اسلامی و به خصوص شیعی می تواند راهگشای نگارش آثاری اقتباسی در حوزه ی تئاتر ملی باشد. در فصل اول این رساله شرح حال شاعر و مصحح دیوان او، نیز خلاصه ای از داستان، به نثر ارائه شده است. در فصل دوم به تشریح تئاتر ملی و دلایل عدم پیشرفت آن در دوره های گذشته می پردازیم. فصل سوم به خوانشی از روایت دیوان سرو و تذرو اختصاص دارد. در فصل چهارم جنبه های نمایشی دیوان نثاری بررسی می شود، سپس به توضیح واژه های به کار برده شده و اشاراتی که به آیات قرآن مجید در اثر آمده پرداخته می شود.
نکته قابل توجه این اثر استفاده از قصص قرآنی، قصه های ادبیات مکتوب قبل از قرن دهم و فرهنگ عامه است و نگاه شیعه مذهب به مسائل مربوط به انسانیت. می توان اینگونه دریافت که جامعه مدرن و رو به صنعتی شدن بر روی ستون های سنت و جامعه کهن ایستاده و هر چه بیشتر سعی در تغییر، پیشرفت و نوآوری کند باید بیشتر گذشته خود را بشناسد، آن را تصحیح و به روز کند تا به نتایج مطلوب برسد. در پایان نتیجه می گیریم که گنجینه ادبیات پارسی منبع بسیار غنی برای ارائه یک تئاتر ملی ایرانی می باشد.
واژه های کلیدی:
نثاری تونی، سرو و تذرو، ادبیات نمایشی، روایت، اقتباس، قرآن.
برای مشاهده پایان نامه اینجا را کلیک کنید


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :