کد خبر : 93096
تاریخ انتشار : 2 اسفند 1390 11:49
تعداد بازدید : 433

تاثیر رمانتیسم بر نمایشنامه نویسی دوره پهلوی اول با نگاه ویژه به زندگی وآثار کمال شهرزاد


مقطع تحصیلی. شماره  ثبت 680  

کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی
 
عنوان پایان نامه نظری
تأثیر رمانتیسم بر نمایشنامه نویسی دوره ی پهلوی اول،
با نگاه ویژه به زندگی و آثار رضا کمال شهرزاد
پایان نامه عملی زار شب بی خوابی استاد راهنما پایان نامه نظری
 قادری سهی ،  بهزاد
استاد مشاور   چرم  شیر ،  محمد نام دانشجو  امیر  شریفی ، سهیل
ماه دفاع نیم سال دوم سال دفاع 89-1388
چکیده پایان نامه :

چکیده:
 در دوران سلطنت رضاشاه ( 1304- 1320 ) ایران به یکی از اولین کشورهای مدرن منطقه خاورمیانه مبدل می شد. رضاشاه قصد داشت که مظاهر مدرنیته را وارد ایران کند که تئاتر هم یکی از آن ها بود. در این دوران تعداد زیادی از شاهکارهای ادبی مهم جهان به زبان فارسی برگردانده شد. آمار نشان می دهد که توجه هنرمندان آن دوره، بیشتر از هر سبک و مکتب ادبی دیگر، معطوف به متون رمانتیک بود. این پژوهش به بررسی آثار نمایشنامه نویسان ایرانی در سال های 1300- 1320 هجری شمسی می پردازند و قصد دارد ثابت کند که هنرمندان آن دوره تحت تأثیر فرم ها و مضامینی بودند که در شاهکارهای ادبیات رمانتیک غربی دیده بودند. به عنوان اولین گام به بررسی دقیق نحله های متنوع رمانتیسم اروپایی مخصوصاً رمانتیک های آلمانی، انگلیسی و فرانسوی می پردازیم. در ادامه بر آثار تعدادی از نمایشنامه نویسان دوران پهلوی اول متمرکز می شویم و نمونه وار خصوصیات رمانتیکی که در آثارشان نهفته را بررسی می کنیم و نشان می دهیم که این خصوصیات بیشتر با رمانتیسم فرانسوی قرابت دارد تا انواع دیگرِ نحله های رمانتیک. برای تشریح بیشتر این موضوع، به بررسی آثار یکی از نمایشنامه نویسان این دوره به نام رضا کمال شهرزاد می پردازیم که علاوه بر ترجمه ی آثار رمانتیکی نظیر: ساغر و لب اثر آلفرد دو موسه، سالومه اثر اسکار وایلد و چند شعر از ویکتور هوگو، یکی از نمایشنامه های هوگو به نام آنجلو را نیز اقتباس کرده است. در پایان این پژوهش، رضا کمال شهرزاد را به عنوان یکی از تأثیرگذارترین نویسندگان در آشنا کردن ایرانیان با رمانتیسم فرانسوی، معرفی می کند.
کلید واژه ها:
رمانتیسم، رمانتیسم ایرانی، اپرت های ایرانی، رضا کمال شهرزاد.


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :