کد خبر : 93093
تاریخ انتشار : 2 اسفند 1390 10:55
تعداد بازدید : 324

برسی ویژگی های اقتباس از قصه آدم و حوا در قران کریم..


مقطع تحصیلی. شماره ثبت677

کارشناسی ارشد دبیات نمایشی
 
عنوان پایان نامه نظری
بررسی ویژگی های اقتباس نمایشی از قصه ی آدم و حّوا در
قرآن کریم با نگاه به نمایشنامه های چاپ شده از آن در ایران
 پایان نامه عملی
نگارش نمایشنامه ی گلدان آبی-
استاد راهنما پایان نامه نظری
 اسدی ،  سعید
استاد مشاور   شاپوری ،  سعید نام دانشجو  ترابیان ، معصومه  سادات 
ماه دفاع تابستان سال دفاع 1389
چکیده پایان نامه :

چکیده:
 اقتباس از قرآن مجید، مورد توجه نمایشنامه نویسان و نیز فیلم نامه نویسان به ویژه در عصر حاضر بوده است؛ بررسیِ اقتباس قرآنی، مدخلی است برای ارائه چشم اندازی از جلوه های بی مانند ادبی و هنریِ کتاب آسمانیِ مسلمانان.
 در این پژوهش پیش از پرداختن به مضمون اصلی، نظری داشته ایم به آفرینش انسان در تئوری های  علمی، و ارتباط آن با آیات قرآن کریم؛ زیرا که هر برداشت ناتمام و ناقص علمی، در نمایشنامه های جهان و ایران تأثیراتی فراگیر و بنیادی داشته است. پس از کنکاش در حقیقت آیات و رمز و رازِ سرشار از اعجاز قرآن مجید، آیات داستانیِ آفرینش انسان با کتاب مقدس مقایسه شده و سپس بازتاب آن در اساطیر  ایرانی و ادبیات ایرانی فارسی مورد توجه قرار گرفته است.
داستان پردازی، درآیات قرآن جایگاه ویژه ای دارد و شکل و محتوا چنان با هم در آمیخته است، که ساختار داستانیِ پیشینیان و مدرن را می توان در پیرنگ و عناصر آن دید، البته با ویژگی هایِ یک کتاب آسمانی. قرآن به عنوان یک متن، از قابلیت های ویژه ای برای اقتباس، چه نمایشنامه و چه فیلمنامه برخوردار است. در این پژوهش به قابلیت های دراماتیکیِ قصص قرآن به ویژه داستان آدم و حوا و فرزندانش پرداخته شده است؛ علاوه بر آن، قصه ی آفرینش انسان بر اساس الگوی سفر قهرمان " کریستوفر ووگلر" مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است؛ که شیوه ای نو در تحلیل قصص قرآنی است و می تواند راهگشا در نقّادی و نگارش متون دراماتیکی باشد.
 در نهایت هدف اصلی این پژوهش، توضیح و تشریح روش هایی هنری و دراماتیک بر اساس اقتباس از قرآن مجید، با حفظ بن مایه های حکمت و اندیشه ی الهی است؛ بدین منظور نمایشنامه هایی که با مضمون آفرینش انسان در ایران به چاپ رسیده، با توجه به مقوله ی بینامتنیت، نقد و تحلیل شده، به لحاظ درون مایه و شکل با قصه ای که در قرآن آمده، مقایسه شده است.
 
واژه های کلیدی:
آفرینش، آدم و حوّا، هابیل و قابیل، متون مقدس، قصص قرآنی، درام، اقتباس نمایشی.


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :